• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

No 2021. gada 1. septembra – jaunas valsts nodevas likmes komercreģistrā

Ar publikāciju oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 27. augusta laidienā ir izsludināti Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta noteikumi Nr. 583 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 “Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu””, kas stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Minētie noteikumi maina valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu komercreģistrā.  

Ar šiem grozījumiem nodevas likmju apmēri būtiski tiek mainīti pirmo reizi kopš komercreģistra izveidošanas 2001. gadā. 2014. gadā valsts nodevas tika pārvērstas no latiem uz eiro; savukārt 2016. gadā veiktie grozījumi bija vērsti uz valsts nodevas piemērošanas vienkāršošanu, proti, valsts nodevas pozīcijas tika apvienotas un noapaļotas, lai tās vieglāk piemērot.

Atbilstoši grozījumiem Noteikumi Nr. 664 turpmāk neparedz samazināto valsts nodevu 90% apmērā no Noteikumu Nr. 664 pielikumā noteiktās valsts nodevas, ja pieteicējs iesniedz pieteikumu elektroniski. Minētais regulējums attiecas uz visiem ar Noteikumiem Nr. 664 aptvertajiem gadījumiem.

Regulējuma piemērošanā līdzšinējā Reģistra valsts notāru prakse nemainās, proti, valsts nodevas apmēru nosaka, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanas datumu.