• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

No 2021. gada Uzņēmumu reģistra klientiem nebūs jāmaksā par oficiālo publikāciju “Latvijas Vēstnesī”

No 2021. gada 1. janvāra Uzņēmumu reģistra klientiem oficiālā publikācija valsts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” būs bez maksas. Izmaiņas attiecas uz jaunu ierakstu izsludināšanu četros reģistros - Komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra žurnālā, Laulāto mantisko attiecību reģistrā un Politisko partiju reģistrā.

Kā zināms, daļa no Uzņēmumu reģistra 14 reģistros reģistrētajām ziņām pēc to reģistrēšanas tiek izsludinātas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā rezultātā Uzņēmumu reģistra klienti veic divus maksājumus – valsts nodevu par Uzņēmumu reģistra pakalpojumu un maksu par izsludināšanu “Latvijas Vēstnesī”.

Regulējuma izmaiņas praksē nozīmē, ka uzņēmējiem, politisko partiju vadītājiem un laulību līgumu pusēm turpmāk par oficiālo publikāciju “Latvijas Vēstnesī” vairs nebūs jāmaksā, turklāt nebūs jāmaksā jau, sākot no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas 28. decembrī, ja pieteikumā norādīta vēlme reģistrēt parastajā kārtībā (uzņēmējiem – 3 dienu laikā), jo tādā gadījumā oficiālā publikācija tiks publicēta nākamgad.

Minētās izmaiņas neskar ziņu reģistrēšanu pārējos reģistros, jo to izsludināšanai nav nepieciešama oficiālā publikācija valsts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Minētās izmaiņas neskar valsts nodevu samaksas kārtību.

Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv esošajos pakalpojumu aprakstos iekļautā informācija par maksājumiem tiks aktualizēta pakāpeniski, šī gada beigās.

Izmaiņas normatīvo aktu regulējumā nosaka likums “Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā” https://www.vestnesis.lv/op/2020/240A.21, kas izsludināts 2020. gada 11. decembrī un stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.  

Komercreģistrā reģistrē sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), akciju sabiedrības (AS), individuālos komersantus (IK), pilnsabiedrības, komandītsabiedrības, Latvijas komersantu filiāles, ārvalstu komersantu filiāles un Eiropas komercsabiedrības. Uzņēmumu reģistra žurnālā reģistrē zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, Eiropas kooperatīvās sabiedrības. Politisko partiju reģistrā reģistrē politiskās partijas un politisko partiju apvienības. Laulāto mantisko attiecību reģistrā reģistrē informāciju par laulāto mantiskajām attiecībām.

Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas uztur 14 publiskus reģistrus ar informāciju par visām juridiskajām personām Latvijā (uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, publiskā sektora iestādes) un dažādiem juridiskajiem faktiem (maksātnespēja, laulību līgumi, komercķīlas). Reģistros uzkrātā informācija pieejama bez maksas pašapkalpošanās režīmā Reģistra informācijas saņemšanas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv un valsts informācijas sistēmu savietotājā, izmantojot tīmekļa pakalpes, kā arī daļa informācijas pieejama atvērto datu (mašīnlasāmā) formātā.