• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Par sapulču sasaukšanu pulcēšanās ierobežojumu apstākļos

Atgādinām, ka Uzņēmumu reģistrs atbilstoši Komerclikumam sniedz maksas pakalpojumu – sasauc kapitālsabiedrības dalībnieku vai akcionāru sapulci gadījumos, ja kapitālsabiedrības valde vai padome (ja tāda ir izveidota) to nav sasaukusi vai, ja kapitālsabiedrībai nav valdes, kura var sasaukt dalībnieku vai akcionāru sapulci.

Uzņēmumu reģistrs informē, ka ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu5. punktā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus epidemioloģisko drošības mērķu sasniegšanai, nav iespējams realizēt kapitālsabiedrības dalībnieku vai akcionāru sapulci klātienē, nepārkāpjot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tādēļ Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju sasaukt un atklāt sapulci, izmantojot attālināto tiešsaistes pakalpojumu Microsoft Teams, vai balsot elektroniski vai papīra formā pirms sapulces.

Plašāks skaidrojums par normatīvajos aktos noteikto regulējumu par attālināto dalību dalībnieku un biedru sapulcēs lasāms Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.