• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 401 “Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība””

Uzņēmumu reģistrs informē par iespēju piedalīties likumprojekta “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 401 “Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība”” izstrādes procesā.

Pievienotie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība"

Rakstisku viedokli par projektu lūdzam sūtīt uz Reģistra e-pastu info@ur.gov.lv līdz 2020. gada 12. maijam.