• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Paziņojums par līdzdalības procesu Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"

Uzņēmumu reģistrs informē par līdzdalības procesa iespējām Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"".

Pievienotie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"

Rakstisku viedokli par Projektu lūdzam sūtīt uz Reģistra elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv līdz 2020. gada 9. novembrim.