• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pirmdien izslēgti 1144 patiesos labuma guvējus neatklājušie tiesību subjekti

Uzņēmumu reģistrs informē, ka pirmdien, 1. martā no reģistriem izslēgtas solītās aptuveni 85% ārvalsts juridisko personu vai juridisko veidojumu Latvijā reģistrētās filiāles vai pārstāvniecības, kas joprojām nebija atklājušas tiesību subjekta patieso labuma guvēju (PLG).

Pirmdien – pirmajā vilnī – tika izslēgti 1144 tiesību subjekti, tas ir, 242 ārvalstu komersantu filiāles un 902 ārvalsts komersantu un organizāciju pārstāvniecības. Marta otrajā pusē būs izslēgšanas otrais vilnis.

Reģistrs jau iepriekš informēja, ka PLG neatklājušo ārvalstu komersantu un organizāciju filiāles un pārstāvniecības, kuras joprojām nav atklājušas savus PLG, tiks izslēgtas tuvākajās dienās.

Vēl aptuveni 200 ārvalstu komersantu filiālēm Reģistrs februāra vidū nosūtīja brīdinājuma vēstules ar aicinājumu mēneša laikā atklāt to PLG. “Izņēmuma stāvoklis – papildu brīdinājums – tiek pieļauts pirmām kārtām šajos subjektos nodarbināto darbinieku dēļ. Taču, ja aktīva rīcība no ārvalsts subjekta filiāles vai pārstāvniecības netiks konstatēta, pēc brīdinājumā noteiktā termiņa notecējuma (aptuveni marta vidū) arī tās tiks izslēgtas no reģistriem saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Regulējuma mērķis ir nodrošināt PLG atklāšanu, tostarp izmantojot galējo instrumentu – uzņēmuma izslēgšanu no reģistra, ja uzņēmums uz aicinājumiem ievērot likumu nereaģē,” skaidro Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām PLG bija jāatklāj līdz 1. janvārim. Tās likumdevējs bija noteicis kā pēdējās PLG atklāšanā, ņemot vērā to nelielo skaitu – nepilni 1800 no kopumā vairāk kā 200 000 Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētiem aktīviem tiesību subjektiem, uzņēmumiem un organizācijām, kā arī to salīdzinoši nelielos līdzekļu legalizācijas riskus, kas analizēti Nacionālajā risku novērtēšanas ziņojumā.