• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Politisko partiju biedru skaits – turpmāk brīvpieejā

Ņemot vērā “Sabiedrības par atklātību – Delna” (“Delna”) rekomendācijas, Uzņēmumu reģistrs – kā arī partiju reģistra iestāde – turpmāk brīvpieejā nodrošina politisko partiju sniegto informāciju par biedru skaitu.

Informācija pieejama atvērto datu veidā sadaļā Informācija par politisko partiju biedru skaitu. Ja datnē aile pretī partijas nosaukumam ir tukša, tas nozīmē, ka politiskā partija informāciju par biedru skaitu reģistra iestādei nav iesniegusi.

Politisko partiju likuma 27. pants, kas vienlaikus nosaka partijas biedru reģistra kārtošanu un tajā ierakstāmo ziņu prasības, paredz politiskajām partijām katru gadu līdz 1. martam iesniegt Uzņēmuma reģistram (partiju reģistra iestādei) partijas biedru reģistru. Norādītā prasība attiecas tikai uz politiskajām partijām. Partiju apvienībām biedru reģistrs nav jāiesniedz.

Attiecībā uz politisko partiju biedru sarakstu pieejamību tiek saglabāta līdzšinējā kārtībā – tie pieejami pēc pamatota informācijas pieprasījuma iesniegšanas, nodrošinot balansu starp informācijas pieejamību un fizisko personu datu aizsardzību.

Uzņēmumu reģistra kā valsts iestādes pastāvēšanas jēga ir uzkrāt informāciju sabiedrības interesēm, lai nodrošinātu uzticamu un drošu darījumu vidi Latvijā un Eiropā.  Runājot normatīvo aktu valodā, iestādei ir divas funkcijas – informācijas reģistrēšana Reģistra vestajos reģistros un informācijas pieejamības nodrošināšana.

Vēsturiski sabiedrības primārā interese ir bijusi saistīta ar uzņēmējdarbības reģistriem, īpaši komercreģistru (tajā reģistrē SIA u.c.), taču pēdējā laikā pieaug interese arī par organizāciju reģistriem, piemēram, biedrību reģistru, kā arī politisko partiju reģistru. 

Attiecībā uz citām organizācijām, piemēram, biedrībām, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām u.tml. likumdevējs nav piemērojis prasību iesniegt biedru sarakstus reģistra iestādei.