• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Publicēts Uzņēmumu reģistra gada pārskats par 2020. gadu

Uzņēmumu reģistrs iestādes oficiālajā tīmekļvietnē publicējis iestādes gada pārskatu par 2020. gadu.

Aizvadītais gads Uzņēmumu reģistrā aizritēja slimības Covid-19 zīmē, veicinot iestādes pāreju uz tikai attālinātu pakalpojumu sniegšanu, kas jau 2018. gadā tika noteikts kā iestādes stratēģiskais mērķis. 2020. gada martā, ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju, Reģistrs slēdza klientu apkalpošanu klātienē epidemioloģiskās drošības vārdā un informācijas reģistrēšanas un informācijas izsniegšanas pakalpojumus nodrošināja tikai attālināti. Konstatējot, ka visus Reģistra pamatpakalpojumus ir iespējams nodrošināt attālināti, kā arī saņemot klientu atbalstu virzībai uz e-vidi, tika pieņemts lēmums turpmāk pakalpojumus nodrošināt tikai attālināti – elektroniski un pa pastu.

Covid-19 apstākļi 2020. gadā kā lakmusa papīrs parādīja, ka iestādes digitālā transformācija notiek veiksmīgi. 2021. gadā Reģistrs radīs jaunu stratēģiju nākamajam periodam ar mērķi nodrošināt pilnīgu iestādes digitālo transformāciju iekšzemes un starptautisko e-pakalpojumu, attālinātu konsultāciju un attālināta darba jomās.

Reģistra gada pārskats par 2020. gadu lasāms Reģistra oficiālās tīmekļvietnes gada pārskatu sadaļā https://www.ur.gov.lv/lv/par-mums/gada-publiskie-parskati/2020/