• lv
  • en

Reģistrācijas apliecības turpmāk vairs netiks izsniegtas

No 2014.gada 17.februāra stājās spēkā normatīvo aktu grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk, reģistrējot komersantu vai citu subjektu, reģistrācijas apliecības vairs netiek izsniegtas.

Kā norāda Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere: „Šie grozījumi ir kā noslēdzošais posms procesam, lai pilnībā atteiktos no reģistrācijas apliecībām. Turpmāk Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem nebūs nepieciešama reģistrācijas apliecības uzrādīšana vai tās kopiju iesniegšana valsts vai pašvaldību institūcijās, lai saņemtu kādu valsts pakalpojumu, vai nokārtotu saistības ar valsti.”

Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta. Obligāts pienākums to saņemt vai uzrādīt valsts un pašvaldību institūcijās noteiktos gadījumos uzņēmējiem vai citiem reģistrētajiem subjektiem ir tikai kā papildus administratīvais slogs, kam nav juridiska nozīme. Tāpēc Uzņēmumu reģistra klienti tiek aicināti turpmāk reģistrācijas apliecības nepieprasīt, jo tās vairs nebūs obligātas un tiks izsniegtas par maksu pēc paša klienta pieprasījuma. Savukārt valsts un pašvaldību iestādes darbiniekus aicinām to ņemt vērā un turpmāk uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīt Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā, kur jebkuram interesentam aktuālo informāciju par konkrēto subjektu ir iespēja bez maksas operatīvi uzzināt. 

 

Ja tomēr reģistrācijas apliecība ir nepieciešama, tad iesniedzot Uzņēmumu reģistrā iesniegumu to var saņemt (Iesniegums reģistrācijas apliecības saņemšanai).