• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrs atver jaunas 15 datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā

Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) atvēris jaunas 15 datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā. Tādējādi šobrīd kopumā atvērto datu veidā Latvijas Atvērto datu portālā Reģistrs atvēris 25 datu kopas, tostarp Eiropas Komisijas definētās augstvērtīgās datu kopas.

Jaunās Reģistra atvērtās 15 datu kopas izriet no Latvijas atvērto datu stratēģijas, kuras ieviešanā līdzdarbojas arī Reģistrs. Stratēģija paredz valsts pārvaldē ieviest principu “atvērts pēc noklusējuma” jeb “atvērts ir viss, izņēmumi ir jāpamato”.

Jaunās atvērtās datu kopas ir: tiesību subjektu darbības mērķi un veidi; tiesību subjektu reorganizācijas; paplašināta tiesību subjekta datu kopa saistībā ar ārvalstu komersantu filiāļu datiem; tiesību subjektu nacionālās nozīmes statuss; tiesību subjektu lietās reģistrētie nodrošinājumu līdzekļi; tiesību subjektu lietās reģistrētie koncernu līgumi un izšķirošās ietekmes paziņojumi; tiesību subjektu lietās reģistrētie darbības aizliegumi un apturēšana/atjaunošana; reliģisko organizāciju lietās reģistrētā konfesionālā piederības un darbības teritorija; šķīrējtiesu dibinātāji; šķīrējtiesu reglamentu grozījumu reģistrēšana; ziņas par tiesību subjektu likvidācijas procesiem; pamatkapitālu un ieguldījumu informācija; zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta; tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums; tiesību subjekta lietā reģistrēts tiesību subjekta darbības termiņš.

Datu kopas pieejamas mašīnlasāmā veidā – .csv un .json formātos.

Portālā pieejamas vēl 10 – jau agrāk atvērtās – datu kopas: patiesie labuma guvēji, maksātnespējas procesi, tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi, biedrību un nodibinājumu jomas; dati par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem; tiesību subjekta valdes locekļu, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvēttiesīgo amatpersonu dati; publisko personu un iestāžu saraksts; patieso labuma guvēju dati atbilstoši BODS standartam, kā arī uzņēmumu reģistrs un gada pārskatu finanšu dati.

Divām no tām, tas ir, datu kopai Uzņēmumu reģistrs – kurā pieejama informācija par visiem iestādes vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem, un datu kopai Gada pārskatu finanšu dati – kurā pieejama finanšu datu informācija no Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajiem gada pārskatiem, kas Reģistram tiek nodoti publiskošanai, pievienota birka “augstvērtīgā datu kopa”. Birkas nosaukums izriet no Eiropas Savienības regulējuma – Atvērto datu direktīvas un Komisijas Īstenošanas regulas, ar ko nosaka konkrētu vērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkalizmantošanas kārtību. Resp., Eiropas līmeņa regulējums nosaka, ka dati par uzņēmumiem, kam Reģistrā atbilst abas minētās datu kopas, uzskatāmi par augstvērtīgu datu kopu jeb tādiem datiem, kuru pieejamība mašīnlasāmā formātā atkalizmantošanai bez maksas spēj dot labumu sabiedrībai un vilkmi ekonomikas attīstībai.

Augstvērtīgās datu kopas visām Eiropas valstīm atvērto datu formātā jāatver līdz 2024. gada vidum. Reģistrā šīs datu kopas ir atvērtas sen – finanšu dati pieejami kopš 2019. gada, bet uzņēmumu pamatinformācijas dati kā viena no pirmajām datu kopām tika atvērta jau gadsimta sākumā, līdz ar iestādes elektronizācijas pirmajiem soļiem.

Dati Latvijas Atvērto datu portālā tiek aktualizēti katru dienu.

Darbam portālā ar Reģistra datu kopām .csv vai .xlsx formātā lūdzam datni sākumā lejupielādēt, jo portālā iebūvētie rīki – vizualizācijas rīks un datu API – ne vienmēr spēj korekti apstrādāt datnes apjomu.

Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētā informācija ir pieejama trīs formātos. Lielapjoma dati pieejami atvērto datu veidā jeb mašīnlasāmā formātā bez maksas Latvijas Atvērto datu portālā. Lielapjoma dati bez maksas pieejami arī pakalpojumā “sistēma sistēmā” (API), klientam pieslēdzoties valsts informācijas sistēmu savietotājam un datus no valsts sistēmām saņemot strukturēti tieši savās sistēmās. Informācijas vienumi bez maksas pašapkalpošanās režīmā pieejami Reģistra informācijas tīmekļvietnē info.ur.gov.lv, bet par maksu pieejamas Reģistra darbinieku manuāli gatavotās izziņas un nepubliskās daļas dokumentu kopijas.

Daļa Uzņēmumu reģistra reģistros esošo datu un dokumentu atbilstoši Eiropas regulējumam tiek nodoti Eiropas Uzņēmumu reģistru informācijas apmaiņas sistēmā (BRIS) un Eiropas e-tiesiskuma portālā.