• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrs publisko 2021. gada darbības pārskatu

Uzņēmumu reģistrs ir sagatavojis 2021. gada publisko pārskatu.

Reģistrā 2021. gads iezīmēja jauna ceļa sākumu – iestādes digitālās transformācijas uzsākšanu: tika formulēta stratēģija un sākts darbs pie tās ieviešanas.

Pārskatā iestādes darbības aizvadītā gada rezultāti izkārtoti deviņos blokos – klientu atbalsts, informācijas pieejamība, digitalizācija, uzņēmējdarbības reģistri, organizāciju reģistri, līgumu reģistri, datu aktualitātes nodrošināšana, maksātnespējas reģistrs, publiskā sektora iestādes.

Ar 2021. gada pārskatu var iepazīsties Reģistra tīmekļvietnē, sadaļā “Gada publiskie pārskati”.