• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrs uzsāk ierobežotas pieejamības informācijas nodošanu Eiropas tiesībsargājošajām iestādēm tiešsaistē

Uzņēmumu reģistrs ir pievienojies Patieso labuma guvēju reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (Beneficial ownership registers interconnection system, BORIS) versijai 2.0, kas ietver arī apmaiņu ar ierobežotas pieejamības informāciju starp Eiropas valstīm – reģistru iestādes nodod un tiesībsargājošās iestādes saņem un izmanto noziegumu izmeklēšanas un/vai novēršanas vajadzībām.

BORIS versijai 2.0 Reģistrs pievienojās 2024. gada 23. janvārī. Eiropas valstis BORIS versijai 2.0 slēdzas klāt pakāpeniski – līdzīgi kā citos informācijas apmaiņas starp Eiropas reģistru iestādēm projektos. Šobrīd versijai 2.0 ir pievienojušās piecas Eiropas valstis – Latvija, Vācija, Grieķija, Austrija Somija. Tas nozīmē, ka minēto valstu tiesībsargājošās iestādes var piekļūt ierobežotas pieejamības informācijai minēto valstu patieso labuma guvēju reģistros.

Pārējiem interesentiem Eiropas e-tiesiskuma portālā publiski pieejamās informācijas apjoms neietver ierobežotas pieejamības informāciju. Datu pieejamību sistēmā Uzņēmumu reģistrs nodrošina bez maksas. Informācijas saņemšana no citu valstu reģistriem var būt maksas pakalpojums, jo informācijas pieejamību bez maksas vai par maksu nosaka katras valsts nacionālie likumi.

Informācijas apmaiņa izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849, par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.

Iepriekšējā BORIS versijā, kas interesentiem bija pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā – versija 1.0, kam Reģistrs pievienojās 2022. gada 6. jūlijā un kas balstījās uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 noteikumiem  – bija pieejama tikai publiski pieejamā reģistru informācija, izmantojot Eiropas sistēmu kā centrālo meklēšanas pakalpojumu Eiropas valstu reģistros.

Reģistrs nodrošina un attīsta Eiropas līmeņa datu apmaiņu divās apjomīgās Eiropas reģistru savstarpējās savienojamības sistēmās – Eiropas reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā BRIS (Business register information system) un patieso labuma guvēju reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā BORIS.

Informācijas apmaiņa starp Eiropas Savienības valstu komercreģistriem ir uzsākta birokrātiskā sloga mazināšanai un uzņēmējdarbības vides caurredzamības uzlabošanai pārrobežu gadījumos. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts informācijas apmaiņas sistēmā nodrošina informāciju, lai brīdī, kad citas valsts reģistra iestādei, vai BORIS gadījumā – arī tiesībsargājošajai iestādei, pēc konkrētās informācijas rodas nepieciešamība, tā ir pieejama. BRIS tiek veidots, lai digitālo transformāciju nodrošinātu Eiropas kā vienotas telpas līmenī: tās ir pārmaiņas no principa “klients kā kurjers”, tas ir, cilvēki informāciju pieprasa vienas valsts reģistra iestādei un pēc tam iesniedz citas valsts reģistra iestādei, uz “iesniedz vienreiz” (“once only”) principu, proti, ka publiskā pārvalde neprasa no klienta informāciju, kas jau ir publiskās pārvaldes rīcībā. Sistēmas efektivitāte un ieguvums klientiem būs atkarīgs no dalībvalstu reģistru gatavības pārrobežu datu apmaiņai. Dalībvalstis sistēmām slēdzas klāt pamazām.

Sistēmu publiski pieejamās informācijas daļa pieejama Eiropas tiesiskuma portāla centrālajā meklētājā.

Šobrīd Eiropas Parlaments un Padome informācijas apmaiņu starp Eiropas reģistru iestādēm virza trīs līmeņos – informācijas apmaiņa starp reģistru iestādēm (no “klients kā kurjers” uz “iesniedz vienreiz”), informācijas pieejamība ikvienam interesentam Eiropas e-tiesiskuma portālā, kurā iespējams meklēt informāciju visas Eiropas reģistros, un īpaši Eiropas tiesībsargājošajām iestādēm pieejams informācijas apjoms.