• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrs uzsāk maksātnespējas reģistra datu nodošanu vienotajā Eiropas e-tiesiskuma portālā

Kopš 2021. gada 8. decembra Latvija ir pievienojusies Eiropas vienotajai maksātnespējas datu nodošanas sistēmai.

Sistēma nodrošina maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesu un ārpus tiesu aizsardzības procesu datu apmaiņu starp Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un Eiropas e-tiesiskuma portālu, kur šobrīd ikvienam interesentam ir iespēja iegūt informāciju par fizisku un juridisku personu aktīvajiem un vēsturiskajiem maksātnespējas procesiem Eiropas Savienības mērogā.

Šī sistēma atvieglo informācijas iegūšanu par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesiem, sekmējot, kā valsts pārvaldes, tā Latvijas uzņēmēju pieejamību un caurspīdīgumu, padarot Latviju pievilcīgāku ārvalstu investīcijām. Turklāt šīs sistēmas ietvaros arī Latvijas komersantiem tiek atvieglots informācijas iegūšanas process par subjektiem Eiropas Savienībā, lai veicinātu pārrobežu sadarbību, mazinot krāpniecības riskus.

Uzlabotu pārrobežu datu apmaiņu rezultātā, maksātnespējas reģistru savstarpējās savienošanas sistēmas ietvaros, tiek palielināta maksātnespēju procedūru efektivitāte un produktivitāte, kas veicina iekšējā tirgus pareizu darbību gan valstiskā, gan Eiropas Savienības līmenī.

Eiropas e-tiesiskuma portāls nodrošina fizisku un juridisku personu maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpus tiesas aizsardzības procesu meklēšanu ES dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/848 25. pantu.

Šobrīd vienotajā Eiropas meklētājā dati ir pieejami par šādām dalībvalstīm: Vācija, Francija, Lietuva, Spānija, Kipra, Rumānija, Somija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Austrija, Slovākija, Zviedrija.  Aktuālā informācija par vienoto Eiropas pakalpojumu ir pieejama arī Uzņēmumu reģistra mājaslapas pakalpojumu aprakstu sadaļā: Saņem informāciju >> Bezmaksas pakalpojumi >> Informācija no citu valstu reģistriem >> Maksātnespējas reģistri.