• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu vairākām reliģiskajām organizācijām veikti ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

2018.gada 27.aprīlī stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums “Par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta otrās daļas un 8. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102. pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102. pantam” (turpmāk - Spriedums). Spriedums atzīt par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmei Reliģisko organizāciju likuma normas, kas paredzēja tām draudzēm, kas pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā katru gadu pārreģistrēties.

Saskaņā ar Spriedumā nolemto, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā izdarīti ieraksti par pārreģistrācijas termiņa izslēgšanu no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra turpmāk norādītajām reliģiskajām organizācijām:

Reģ.numurs Nosaukums
90000116393 Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze
99500000408 "STARPTAUTISKĀS KRIŠNAS APZIŅAS BIEDRĪBAS LIEPĀJAS DRAUDZE"
99500004306 "KRUSTPILS BAPTISTU DRAUDZE"
99500004289 "EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE "IEMĪLĒJUŠIES JĒZŪ""
40801051310 "ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKĀ JĒZUS KRISTUS DRAUDZE"
40801051378 "KRISTIEŠU DRAUDZE "DIEVA MĀJAS""
40801051397

"RĪGAS EVAŅĢĒLISKĀ DRAUDZE"

40801051490

  Draudze "Tēva mājas"

40801051518 

Musulmaņu draudze "Halal"

 40801051575 

Draudze "BEIT SHALOM"

40801051594 

Rīgas vasarsvētku ticības kristiešu draudze "Šķirsts-2"

 40801051607    

"RIGA DRIKUNG NGADEN CHOLING"

 40801051645   

 "Visu Svēto Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze"

 50801051651    

"Svētā Apustuļiem līdzīgā lielkņaza Vladimira Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze"

40801051664 

"Mūžamjaunavas Marijas PATVĒRUMA Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze"

40801051679

"Apustuļiem līdzīgās Svētās lielkņazes OLGAS Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze"

40801051753

EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE "JAUNĀ DERĪBA"

40801051768

Svētā arhistratēģa erceņģeļa MIHAILA Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze

 40801051772 

  Stopiņu novada Evaņģēlisko kristiešu draudze "Dzīvības vārds"

 40801051791

Svētītāja PLATONA jaunmocekļa Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze

 40801051861  

"Rīgas Dievmātes Pasludināšanas Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze"

 40801051876

"Svētītāja NIKOLAJA Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze"

 40801051950

Svēto mocekļu Borisa un Gļeba Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze

 0801052068    

Reliģiskā organizācija "Ami Draudze"

 40801052119 

Kristiešu draudze "ATMODAS NAMS"

 40801052265   

Evaņģēlisko Kristiešu Draudze "Kristus Liecinieks"

40801052335

 River Rīga

40801052369 

Latvijas Belokriņickas hierarhijas vecticībnieku svētkalpmocekļa Avvakuma draudze

40801052392

Reformātu Pārdaugavas draudze

50801052411 

Kristiešu draudze "Vienotība Kristū"

40801052439 

Evaņģēliskā kristiešu draudze "KRISTUS ŽĒLASTĪBA"

40801051359 

"EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE "DERĪBAS DIEVS""

40801052477 

"DRAUDZE "JĒZUS KRISTUS""

40801051683 

"Rīgas apvienotā Vasarsvētku draudze Apustuļu ceļš"

40801052481 

"EVAŅĢĒLIJA KRISTIEŠU DRAUDZE "DIEVA VALSTĪBA"'

 40801051700 

"Visu sērojošo Prieka Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze"

 50801051721

"Svētītāja Joanna jaunmocekļa Rīgas Arhibīskapa Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze

  Saskaņā ar izdarīto ierakstu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, iepriekš norādītās reliģiskās organizācijas (draudzes) ir uzskatāmas par pastāvīgi reģistrētām draudzēm un tām vairs nav jāpārreģistrējas. Ja tomēr draudze nevēlas turpināt darbību, tai jāveic likvidācija atbilstoši Reliģisko organizāciju likuma 17.pantam.

Papildus informējam, ka Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas tīmekļvietnē.