• lv
  • en

SEPA maksājuma saņēmēja identifikatora piešķiršana

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, no 2014.gada 17.februāra Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, reģistrējot tiesību subjektus kā nodokļu maksātājus, jāpiešķir tiem katram individuālu vienoto euro maksājumu telpas (SEPA) maksājuma saņēmēja identifikatoru. SEPA identifikatorus Uzņēmumu reģistrs piešķīra arī tiem tiesību subjektiem, kuri bija reģistrēti kā nodokļu maksātāji Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros līdz šī gada 16.februārim (izņemot tos tiesību subjektus, kuru darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izbeigta).

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, no 2014.gada 17.februāra Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, reģistrējot tiesību subjektus kā nodokļu maksātājus, jāpiešķir tiem katram individuālu vienoto euro maksājumu telpas (SEPA) maksājuma saņēmēja identifikatoru. SEPA identifikatorus Uzņēmumu reģistrs piešķīra arī tiem tiesību subjektiem, kuri bija reģistrēti kā nodokļu maksātāji Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros līdz šī gada 16.februārim (izņemot tos tiesību subjektus, kuru darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izbeigta).