• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA, kurām dalībnieku sastāvā 100% ir ārvalsts uzņēmumi – nekavējoties jāatklāj to patiesie labuma guvēji

2017.gada 7.novembrī stājās spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kas noteica juridiskajām personām atklāt to patiesos labuma guvējus Uzņēmumu reģistrā.

Likums iespēju nevērsties ar atsevišķu pieteikumu Uzņēmumu reģistrā paredzēja tikai izņēmuma gadījumos, proti, ja informācija par patiesajiem labuma guvējiem – vienmēr fiziskām personām, jau bija publiski pieejama citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu kontekstā.  

Juridiskām personām, kurām likuma prasība ir obligāti izpildāma, aktivitāte ar informācijas iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā vērtējama kā apmierinoša. Kā izņēmums, īpaši neaktīvas,  ir  sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kurām dalībnieku sastāvā 100% ir ārvalsts uzņēmumi. Tieši šīs juridiskās personas tiek vērtētas ar augstu riska pakāpi izmantošanai noziedzīgiem nolūkiem[1], to apstiprina arī  MONEYVAL  novērtējuma ziņojums par uzņēmējdarbības vidi Latvijā,   līdz ar to aicinām sabiedrības nekavējoties izpildīt tām ar likumu noteikto pienākumu – atklāt to patiesos labuma guvējus.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja patiesie labuma guvēji atbilstoši prasībām netiks atklāti, sabiedrības darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izbeigta! Tāpat brīdinām, ka informācijas par patiesajiem labuma guvējiem neesamība Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros var būt par pamatu stingrākām pārbaudēm klientu izpētes procesā no likuma subjektu – piemēram, banku, ārpakalpojuma grāmatvežu, zvērinātu notāru u.c. pakalpojumu sniedzēju puses un pat būt par pamatu sadarbības atteikumam ar attiecīgo klientu!

Neskaidrību gadījumā par patieso labuma guvēju atklāšanas kārtību Uzņēmumu reģistrā, aicinām sazināties ar Uzņēmumu reģistra speciālistiem zvanot pa tālruņa numuru 27845662, vai rakstot e-pastā: Elina.Laganovska@ur.gov.lv.

Plašāka informācija par “Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.


[1] Augstākā riska pakāpe atbilstoši Latvijas nacionālajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novērtēšanas ziņojuma 6.8. punkts. MONEYVAL 5. kārtas novērtējuma ziņojuma par Latvija 7. sadaļa.