• lv
  • en

Šķīrējtiesām līdz š.g. 15.jūlijam jāiesniedz reglamenta grozījumi

2014.gada 5.jūnijā stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kuri paredz pienākumu pastāvīgās šķīrējtiesas reglamentā noteikt kārtību, kādā pārbaudāma un apliecināma šķīrējtiesneša atbilstība likumā noteiktajām prasībām. Vienlaikus tiek noteikts pienākums pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājam, līdz 2014.gada 15.jūlijam, iesniegt jaunajam regulējumam atbilstošus reglamenta grozījumus Uzņēmumu reģistram.

Tāpat grozījumi Civilprocesa likumā paredz pienākumu pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājam, ja pastāvīgās šķīrējtiesas reglaments paredz šķīrējtiesnešu saraksta izveidi, līdz 2014.gada 15.jūlijam iesniegt Uzņēmumu reģistram šķīrējtiesnešu sarakstu, kurā norāda šķīrējtiesneša vārdu un uzvārdu. Pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājam šķīrējtiesnešu sarakstam jāpievieno apliecinājums, ka sarakstā ietvertie šķīrējtiesneši atbilst likumā noteiktajām prasībām, kā arī dokumenti, kas pamato šķīrējtiesneša kvalifikāciju. Arī gadījumā, kad ir notikušas izmaiņas šķīrējtiesnešu sarakstā, pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājam ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no izmaiņu veikšanas ir noteikts pienākums Uzņēmumu reģistram iesniegt precizēto šķīrējtiesnešu sarakstu un iepriekš minētos dokumentus.

Vienlaikus Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 78.punkts nosaka, ka, ja pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs līdz 2014.gada 15.jūlijam neizpildīs iepriekš norādīto, Uzņēmumu reģistrs līdz 2014.gada 15.septembrim lems par pastāvīgās šķīrējtiesas izslēgšanu no šķīrējtiesu reģistra.

Minēto grozījumu mērķis ir veicināt šķīrējtiesu darbības kvalitāti, ļaujot procesa dalībniekiem gūt pārliecību, ka lietu izskata šķīrējtiesnesis, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām, proti - tai ir nevainojama reputācija, tā ir ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kurai ir vismaz triju gadu praktiskā darba pieredze, strādājot augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā un uz kuru nav attiecināmi likumā uzskaitītie ierobežojumi.

Likums „Grozījumi Civilprocesa likumā” pieejams šeit: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=266612