• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Stājas spēkā grozījumi Komercķīlas likumā

Šodien, 2024. gada 1. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Komercķīlas likumā.

Tie paredz, ka akcijas var ieķīlāt tikai kā reģistrācijai pakļautu lietu un nevarēs ieķīlāt akcijas kā citu mantu. Grozījumi likumā nosaka arī prasību, ka, ja tiek ieķīlāta visa komersanta vai citas juridiskās personas manta vai lietu kopība un tajā ietilpst reģistrācijai pakļautas lietas, tās pieteikumā norāda atsevišķi.

Komercķīlas likums pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/50685-komerckilas-likums

Vairāk informācijas sadaļā: “Komercķīlu reģistrs”