• lv
  • en

Svarīga informācija šķīrējtiesām

Informējam, ka atbilstoši 14.12.2012. grozījumiem Civilprocesa likumā, no 2013.gada 1.janvāra ir noteikta prasība, ka šķīrējtiesu reģistrā reģistrētas pastāvīgas šķīrējtiesas dibinātājs līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniedz Uzņēmumu reģistram apliecinājumu, ka šķīrējtiesnesis atbilst šā likuma 497.panta otrās daļas prasībām, pievienojot dokumentus, kas pamato šķīrējtiesneša kvalifikāciju (Pārejas noteikumu 65.punkts).

Līdz ar to reģistrētam šķīrējtiesas dibinātājam Uzņēmumu reģistrā līdz 2013.gada 1.aprīlim ir jāiesniedz:

1) apliecinājums, kurā reģistrētas pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs norāda, ka šķīrējtiesnesis atbilst Civilprocesa likuma 497.panta otrās daļas prasībām, tādējādi apliecinot, ka šķīrējtiesnesis ir gan pilngadīga persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, neatkarīgi no tās dzīvesvietas, ja šī persona ir rakstveidā piekritusi būt par šķīrējtiesnesi, šķīrējtiesnesim ir nevainojama reputācija un vismaz triju gadu praktiskā pieredze, strādājot augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā, gan arī to, ka uz šķīrējtiesnesi nav attiecināmi Civilprocesa likuma 497.panta ceturtajā daļā minētie ierobežojumi.

2) notariāli, šķīrējtiesas dibinātāju vai attiecīgās izglītības iestādes apliecināts dokumenta atvasinājums, kas apliecina šķīrējtiesneša iegūto augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju.