• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Tieslietu ministrija aicina iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus

Sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, Tieslietu ministrija aicina iedzīvotājus sargāt sevi un iespēju robežās izvairīties no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta un ministrijas padotībā esošu iestāžu klātienes apmeklējuma.

Tieslietu sistēmā ieguldīts ievērojams darbs e-vides modernizēšanā un efektivitātes celšanā. Tādējādi praktiski visas tieslietu sistēmas iestādes piedāvā e-pakalpojumus, jo tas ir iedzīvotājiem ērtākais un ātrākais veids, kā saņemt pakalpojumus.

Līdz ar to aicinām iedzīvotājus rūpēties par savu veselību un izvairīties no iestāžu klātienes apmeklējuma, izmantojot iestāžu piedāvātos E-PAKALPOJUMUS, kurus ir iespējams pieprasīt elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv!

Plašāka informācija par katru iestādi, pakalpojumiem, skaidrojumi un iestāžu konsultantu kontakttālruņi ir izvietoti katras iestādes mājaslapā.

Tieslietu ministrija www.tm.gov.lv

Uzņēmumu reģistrs www.ur.gov.lv

Maksātnespējas kontroles dienests www.mkd.gov.lv

Valsts zemes dienests www.vzd.gov.lv

Patentu valde www.lrpv.gov.lv

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija www.ugf.gov.lv  

Juridiskās palīdzības administrācija www.jpa.gov.lv

Tieslietu ministrijas iestāžu darbinieki ir sagatavoti un sniedz atbalstu iedzīvotājiem gan telefoniski, gan ar e-pastu starpniecību, skaidrojot visas nepieciešamās darbības, lai iestādes pakalpojumu būtu iespējams pieprasīt attālināti - elektroniski, vai arī izmantojot pastu vai drošu elektronisko parakstu.

Tieslietu ministrija aicina izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību!

Uzņēmumu reģistrs aicina: iesniedziet elektroniski vai pa pastu! Plašāk lasiet sadaļā Kā iesniegt elektroniski vai zvaniet 67 031 703, vai rakstiet info@ur.gov.lv Aktualitātēm par Covid-19 var sekot Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē