• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Tieslietu ministrs darba vizītē apmeklē Uzņēmumu reģistru

Ceturtdien, 14.martā, darba vizītē Uzņēmumu reģistru apmeklēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Tikšanās laikā tika apspriestas uzņēmējdarbības tiesiskās vides attīstības iespējas- procedūru atvieglošana un elektronizācija, darījumu vides drošība, Uzņēmumu reģistra datu un e-pakalpojumu pieejamība.

Vienlaikus vizītes laikā Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere ministru iepazīstināja ar iestādes aktualitātēm un paveikto aizvadīto gadu laikā. Kā norādīja G.Paidere: “Uzņēmumu reģistra ikdienas darbs rit iestādes darbības stratēģisko mērķu sasniegšanas zīmē, virzot iestādes klientus saņemt pakalpojumus un informāciju e-vidē. Kā galvenā prioritāte šajā gadā ir veicināt uzņēmējdarbības vides drošību Latvijā, tāpēc būtiski atgādināt juridiskām personām iesniegt Uzņēmumu reģistrā informāciju par to patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk - PLG).” Tikšanās laikā Uzņēmumu reģistra vadītāja uzsvēra nepieciešamību tuvāko gadu laiku virzīties uz pilnīgu e-reģistrāciju, kas nozīmētu, ka klienti varētu pašapkalpoties un saņemt Uzņēmumu reģistra pakalpojumus tikai attālināti, atsakoties no klientu apkalpošanas klātienē. Tādējādi tuvāko gadu laikā Latvija kļūtu par vienu no pirmajām valstīm pasaulē, kur jaunu komersantu reģistrācija notiek tikai elektroniski.

Tikšanās laikā tieslietu ministrs J.Bordāns atzinīgi vērtēja Uzņēmumu reģistra paveikto e-rīku ieviešanā ikdienas procesos un uzsvēra šobrīd galveno aktualitāti – PLG reģistrēšanu, tāpēc tieslietu ministrs atkārtoti aicina visas kapitālsabiedrības, kas vēl nav atklājušas PLG, sazināties ar Uzņēmumu reģistru par PLG atklāšanas kārtību. Papildus J.Bordāns norādīja par nepieciešamību reformēt Uzņēmumu reģistra funkcijas, lai iestāde kļūtu atbalsts klientiem attālinātā pakalpojumu saņemšanā un stiprināt iestādes lomu drošas uzņēmējdarbības vides veicināšanā.