• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Turpmāk arī ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām būs jāatklāj patiesie labuma guvēji

Rīt, 1. jūlijā spēkā stājas grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz jaunu pienākumu ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā reģistrē filiāles vai pārstāvniecības, - atklāt patiesos labuma guvējus.

Minētais pienākums attiecināms arī uz jau Uzņēmumu reģistrā reģistrētām ārvalstu subjektu filiālēm un pārstāvniecībām.

Grozījumi paredz, ka ārvalstu uzņēmumiem būs seši mēneši - līdz 2021. gada 1. janvārim, lai informētu Uzņēmumu reģistru par to patiesajiem labuma guvējiem.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja patiesie labuma guvēji atbilstoši prasībām netiks atklāti - filiāle vai pārstāvniecība tiks izslēgta no reģistra.

Neskaidrību gadījumā par patieso labuma guvēju atklāšanas kārtību Uzņēmumu reģistrā, aicinām sazināties ar Uzņēmumu reģistra speciālistiem, zvanot pa tālruņa numuru 27845662 vai rakstot e-pastā Elina.Laganovska@ur.gov.lv.

Plašāka informācija par “Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” - Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.