• lv
  • en

Turpmāk uzņēmumu reģistrācijas apliecības nebūs obligātas

Ministru kabinets ir atbalstījis likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, kas noteic, ka turpmāk Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vairs nebūs obligāti jāizsniedz reģistrācijas apliecību reģistrētajiem tiesību subjektiem. Tiesību subjekts iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tas ierakstīts attiecīgajā reģistrā, nevis ar reģistrācijas apliecības izsniegšanu. Turklāt pašlaik reģistrācijas apliecības pilnībā aizstāj elektroniskie reģistra ieraksti. Kādreiz izsniegtā reģistrācijas apliecība arī negarantē, ka tiesību subjekts joprojām pastāv. Līdz ar to reģistrācijas apliecības izsniegšanai vairs nav juridiskās nozīmes - tā pilda tikai reprezentatīvas funkcijas.

Gadījumā, ja persona tomēr vēlēsies saņemt reģistrācijas apliecību, par to noteikta maksa, kas nepārsniedz ar šī pakalpojuma nodrošināšanu saistītos administratīvos izdevumus. Vienlaikus ir izstrādāti grozījumi vairākos normatīvajos aktos, kas paredz samazināt administratīvo slogu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem, nosakot, ka nav nepieciešama reģistrācijas apliecības uzrādīšana, tās kopijas iesniegšana vai citas atsauces uz reģistrācijas apliecības norādīšanu, iesniedzot dokumentus valsts vai pašvaldību institūcijās, lai persona saņemtu kādu valsts pakalpojumu vai nokārtotu saistības ar valsti. Valsts iestādes nepieciešamo informāciju par tiesību subjektiem gūs nepastarpināti no Uzņēmumu reģistra.

Tāpat likumprojekts paredz, ka gan personām, gan iestādēm un citiem publisko tiesību juridisko personu pārstāvjiem būs iespējams bez maksas iegūt pamatinformāciju par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektiem Uzņēmumu reģistra mājas lapā.

Vienlaicīgi ar likumprojektu ir izstrādāti saistītie grozījumi Politisko partiju likumā, Biedrību un nodibinājumu likumā, Reliģisko organizāciju likumā, likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā un Komerclikumā.

Ar likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.