• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amatā stājas Laima Letiņa

Šodien, 2024. gada 2. aprīlī, Uzņēmumu reģistra vadītāja – galvenā valsts notāra amatā stājas Laima Letiņa.

Iezīmējot iestādes turpmāko attīstību, Laima Letiņa skaidro, ka pirmšķietami  Uzņēmumu reģistra funkcijas ir vienkāršas – veikt tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un reģistrētās informācijas izsniegšanu, minēto darbību veikšanai nodrošinot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbību un attīstību. Vienlaikus šo funkciju ietvaros veicamo uzdevumu juridiskā kvalitāte, draudzīgums, ērtība lietotājiem, kā arī sadarbspēja ar citiem kā publiskā, tā privātā sektora pakalpojumiem ir ārkārtīgi nozīmīga ne tikai pirmajam un turpmākajiem iespaidiem par uzņēmējdarbības vidi, darījumu vides attīstību un drošību, bet arī valsts reputācijai un prestižam kopumā.

“Pateicībā saņemot valdības apstiprinājumu ieņemt Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amatu, plānoju savu pieredzi darbā kā publiskajā, tā privātajā sektorā, likt lietā veidojot pienesumu iestādes tālākajā attīstībā, rodot risinājumus kā celt iestādes analītiskās spējas, stiprinot drošu un ilgtspējīgu darījumu vidi, vienlaikus mazinot klientiem radīto administratīvo slogu. Saredzu, ka turpinot Uzņēmumu reģistra transformāciju no savulaik strikti pieskatītiem katalogiem līdz jaudīgai, inovācijas plaši izmantojošai iestādei, kas procesus primāri nodrošina digitāli, iespējams veiksmīgi apvienot un stiprināt kā klientorientētību, tā drošību,” stāsta Laima Letiņa.

“Ievērojot minēto, prioritāte vadot Uzņēmumu reģistru būs jau uzsāktā informācijas sistēmas un procesu modernizācija, piedāvājot iespējami ātru un ērtu, tuvu pašreģistrācijai notiekošu reģistrāciju, kas mazina birokrātiju un vienlaikus nodrošina kvalitatīvus datus un ar drošību saistīto risku pārvaldību. Sniegšu nepieciešamo atbalstu, lai Uzņēmumu reģistra paveiktais juridisko personu izmantošanas noziedzīgiem nolūkiem mazināšanā tiktu pamanīts  “Moneyval”  6. novērtēšanas kārtā, stiprinot Latvijas reputāciju starptautiski. Kā arī meklēšu risinājumus patieso labuma guvēju atklāšanas prakses salāgošanai starp privāto un publisko sektoru, lai sekmētu investīcijām patīkamu un vienlaikus drošu vidi Latvijā,” uzsver Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Laima Letiņa.

Laima Letiņa uzvarēja Valsts kancelejas organizētajā atklātajā konkursā uz Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amatu un 26. martā saņēma valdības apstiprinājumu ieņemt amatu.  

Iepriekšējā Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere 2023. gada maijā pēc diviem amatā nostrādātiem termiņiem darba attiecības ar Uzņēmumu reģistru pārtrauca. Līdz Laimas Letiņas iecelšanai amatā galvenā valsts notāra pienākumu izpildītājs bija Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos jautājumos Sandis Karelis.