• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

  • UR

Uzņēmumu reģistra kolēģu lokam pievienosies jauns darbinieks – robots

Uzņēmumu reģistrs sadarbībā ar Latvijas uzņēmumu Tilde strādā pie pirmā kolēģa - mākslīgā intelekta - izstrādes un ieviešanas valsts pārvaldē.

Uzņēmumu reģistrs kopš moderno tehnoloģiju ienākšanas valsts sektorā seko līdzi aktualitātēm moderno tehnoloģiju jomā un pakāpeniski ievieš inovatīvus un jaunus rīkus ērtāku pakalpojumu saņemšanai iestādes klientiem. Ideja papildināt Uzņēmumu reģistra darbaspēku ar jaunu kolēģi - robotu - nāk no iestādes vadītājas Gunas Paideres, kura iedvesmojās no mākslīgā intelekta pielietojuma privātajā sektorā klientu apkalpošanas jomā. G.Paidere norāda: “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju ieviešanas galvenais mērķis ir efektīvi izmantot esošo darbinieku darbaspējas. Respektīvi, mākslīgo intelektu sākotnēji plānots apmācīt atbildēt uz vienkāršākiem klientu jautājumiem, savukārt darbinieku kompetencē jau būtu daudz sarežģītāku klienta situāciju risināšana. Tādejādi tiks lietderīgi izmantots darbaspēka resurss, pildot kvalificētāku darbu”.
Plānots, ka Uzņēmumu reģistra jaunais kolēģis robots, kuram vārdu plānots piešķirt pēc iestādes kolēģu aptaujas un balsošanas, darbu uzsāks 2018. gada pavasarī. Robota uzdevums būs rakstiski komunicēt ar klientiem iestādes mājaslapā.
“Mākslīgā intelekta tehnoloģijas kļūst par vienu no galvenajiem līdzekļiem, ar kuriem uzņēmumi visā pasaulē uzlabo klientu apkalpošanu, piedāvā individualizētus pakalpojumus un ceļ darba efektivitāti. Latvijai ir lieliska iespēja izvirzīties starp pasaules līderiem mākslīgā intelekta ieviešanā publiskās pārvaldes pakalpojumos.
Uzņēmuma reģistra virtuālais asistents rādīs inovatīvu piemēru ne tikai Latvijas iestādēm, bet arī citām valstīm Eiropā un pasaulē. Īpaši svarīgi, ka šis robots pārvaldīs latviešu valodu. Tas demonstrēs, ka arī skaitliski nelielām valodām var radīt tehnoloģijas, kas līdz šim bija pieejamas tikai pasaules lielākajām valodām,” stāsta Tildes valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.
Pašlaik notiek process pie robota tehniskās izstrādes uzņēmumā Tilde, savukārt Uzņēmumu reģistra speciālisti tuvāko mēnešu laikā apmācīs robotu sniegt atbildes par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem, iesniedzamajiem dokumentiem, procesiem iestādē. Mākslīgā intelekta izmantošana komunikācijā ar Uzņēmumu reģistra klientiem būs kā celmlauzis valsts pārvaldes komunikācijā ar klientiem tiešsaistē un sākotnēji strādās pilotprojekta ietvaros.
Uzņēmumu reģistra pilotprojektu atzinīgi vērtē arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikāciju jautājumos Edmunds Beļskis, norādot: “Mākslīgā intelekta izmantošana valsts pakalpojumu pilnveidošanai ir būtisks izrāviens ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā līmenī. Uzņēmuma reģistrs ir viena no progresīvākajām valsts iestādēm, kas aktīvi ievieš daudzus digitālos risinājumus. Esam lepni par Uzņēmuma reģistra īstenoto projektu, kas ir liels solis efektīvas un inovatīvas valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidē un kalpos par izcilības piemēru citām valsts iestādēm”.

Informācija angļu valodā pieejama šeit.