• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistram – 32

Ar prieku un lepnumu jubilejas reizē atskatāmies uz iestādes evolūciju, kā arī starptautisko darba novērtējumu – kā esam no šaura fokusa iestādes, kas reģistrē uzņēmēju ieceres publiskā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, izauguši līdz ietekmīgam spēlētājam starptautiskajā uzņēmējdarbības vides ekosistēmā ar 14 reģistriem – ar datu pieejamību, tostarp starptautiski, ar datu analīzi patieso labuma guvēju un sankciju nodrošināšanas jomās un augošu datu kvalitāti uzņēmumu un organizāciju datu jomās.

Esam apzinājuši savas nepilnības, un mums ir iestādes transformācijas plāns mūsdienīgu pakalpojumu klientiem un jēdzīgas darba vides darbiniekiem  izveidei, - tāpēc strādājam. Mūsu klientorientētais skats kā iestādes DNS daudzu gadu garumā ļauj vienmēr turēt skaidru fokusu.

Tomēr iestādes evolūcija, īpaši pēdējos gados, no mums ir prasījusi daudz – bez būtiskiem papildu resursiem nodrošinām arvien augošu pirmsreģistrācijas pārbaužu un uzņēmēju iesniegtās informācijas analīzes apjomu. Būtiskākās ir  

  • patieso labuma guvēju #PLG informācijas analīze un informācijas apmaiņas starp likuma subjektiem, piemēram, bankām, ārpakalpojuma grāmatvežiem u.c,. un tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts policiju, koordinēšana,
  • uzņēmumu un organizāciju pārbaudes saistībā ar nodokļu riskiem ēnu ekonomikas apkarošanai,
  • jauns netipisks pienākums – piešķirt ārvalstu uzņēmējiem identitāti Latvijā, reģistrējot viņus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētajā Fizisko personu reģistrā,
  • nodrošināt Reģistrā esošo datu analīzi sankciju piemērošanai, lai palīdzētu citiem valsts reģistriem un arī privātajam sektoram nodrošināt sankciju izpildi.
  •  Jaunais pienākums Eiropas Savienības tiesas 22.11.2022. sprieduma kontekstā vērtēt ES Pamattiesību hartā noteikto privātās dzīves neaizskaramību Latvijas jau vairāk kā 20 gadus pastāvošajā uzņēmumu īpašnieku atklātuma regulējumā ir nopietns profesionālais izaicinājums.

Visi jaunie pienākumi nākuši klāt  ar nepietiekamiem papildu resursiem, tāpēc jūtamies iztukšoti. Pašreizējais atalgojums - ~ 500 eiro klientu konsultantiem, ~800 eiro valsts notāriem sekmē darbinieku aizplūšanu un apgrūtina jaunu darbinieku piesaisti, kas savukārt rada pārslodzi esošajiem darbiniekiem. Tā rezultātā cilvēkresursu trūkums rada arvien augstākus riskus iestādes darba kvalitātei un vispārējai darbības nodrošināšanai nākotnē, kas savukārt ved pie riskiem uzņēmējdarbības vides ekosistēmai.

Uznemumu_registram_32

Ja ziņu lasāt e-pastā, attēlu varat redzēt, apmeklējot Uzņēmuma reģistra tīmekļvietni (uzklikšķinot uz jaunuma nosaukuma).