• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistrs atgādina: akciju sabiedrības, atklājiet akcionārus!

Uzņēmumu reģistrs atgādina, ka akciju sabiedrībām informācija par akcionāriem jāatklāj līdz 2024.gada 30.septembrim. Par minētās prasības neizpildi akciju sabiedrībai var tikt piemērota vienkāršotā likvidācija, līdzīgi kā patieso labuma guvēju neatklāšanas gadījumā.

Pienākums akciju sabiedrībām (turpmāk – AS) atklāt savus akcionārus izriet no grozījumiem Komerclikumā, kas stājās spēkā 2023.gada 1.jūlijā. To mērķis ir akcionāru reģistra vešanas kārtību vienādot ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) dalībnieku reģistra vešanas kārtību, nodrošināt AS caurspīdīgumu un drošu uzņēmējdarbības vidi, radot pieeju informācijai par AS akcionāriem. 

Agrākais regulējums noteica, ka AS akcionāru reģistru ved un par to atbild valde. AS reforma, kas juridiski iestrādāta Komerclikumā, likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Finanšu instrumentu tirgus likumā, nosaka, ka akcionāri kļūst publiski, līdzīgi kā SIA dalībnieki.

“Aicinām AS vairs lieki nekavēties un pievienoties SIA, kas savus īpašniekus atklāj jau labu laiku. Akcionāru atklāšana stiprinās AS darbības caurspīdīgumu, tādejādi vēl vairāk pilnveidojot Latvijas uzņēmējdarbības vides drošību.  Šī noteikti nav tikai formāla prasība no valsts puses, bet gan iespēja kopā veidot vidi, kurā veicinām savstarpējo uzticību,” uzsver Laima Letiņa, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre.

Akcionāru reģistrēšanas pakalpojuma apraksts “pa soļiem” pieejams Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē Jautājumu gadījumā klienti aicināti izmantot klientu atbalsta tālruni 67031703.

AS akcionāri – pēc tam, kad AS tos ir atklājušas – kļūst publiski pieejami Uzņēmumu reģistra informācijas kanālos, t.i., Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv, automatizētajā pakalpojumā “sistēma sistēmā” (API) valsts un privātajam sektoram Eiropā, atvērtajos datos, tostarp tie tiek nodoti arī Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantotājiem.

Pašreiz likuma prasības izpildījušas ap 27% AS (245) no 900 AS (dati uz 30.05.2024).

Akcionāru atklāšanas regulējums nosaka, ka Uzņēmumu reģistrā ir pieejama informācija par reģistrēto akciju īpašniekiem, bet informācija par dematerializēto akciju īpašniekiem ir pieejama centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kura kontaktinformācija ir pieejama Uzņēmumu reģistrā. Proti, regulējums paredz izmaiņas akciju veidos: agrākās vārda akcijas tiek pārsauktas par reģistrējamajām akcijām un uzrādītāja akcijas – par dematerializētajām akcijām. Vienlaikus netiek mainīta šo akciju veidu izpratne. Proti, reģistrētā akcija ir akcija, kura ir iegrāmatota akcionāru reģistrā un kuras akcionārs AS ikvienā brīdī ir zināms. Savukārt dematerializētā akcija ir akcija, kura tiek iegrāmatota finanšu instrumentu kontos un kuras akcionāru AS var noskaidrot, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu depozitārijam.

Akciju sabiedrībai varēs būt tikai viena veida akcijas – vai reģistrējamās akcijas, vai dematerializētās akcijas. Tām AS, kuras savos statūtos ir paredzējušas gan vārda, gan uzrādītāja akcijas, ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.septembrim pieteikt Uzņēmumu reģistram statūtu grozījumus, kas paredz, ka visas sabiedrības akcijas ir, vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas.

Reģistrēto akciju īpašnieku dati – kuri tāpat kā līdz šim tiek reģistrēti akcionāru reģistrā, kuru ved AS valde – būs pieejami Uzņēmumu reģistrā, līdzīgi kā šobrīd pieejama informācija par SIA dalībniekiem un dalībnieku reģistru.

Dematerializēto akciju īpašnieki tiks iegrāmatoti centrālajā vērtspapīru depozitārijā, un Uzņēmumu reģistrā būs pieejamas ziņas par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas AS dematerializētās akcijas, - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Ņemot vērā, ka Satversmes tiesā ir ierosināta lieta par akcionāru publiskas pieejamības atbilstību Satversmei, Uzņēmumu reģistrs vērš uzmanību – Satversmes tiesa  vērtē tikai informācijas par akcionāriem publiskās pieejamības faktu. Tiesvedība neskar AS pienākumu atklāt akcionārus Uzņēmumu reģistrā.  

Uzņēmumu reģistrs aicina ņemt vērā, ka Saeima 2024.gada 30.maijā pieņēma grozījumus Komerclikumā, nosakot, ka tās AS, kuru rīcībā ir nepilnīgas ziņas par akcionāriem, piemēram, nav pieejams akcionāra personas kods, nav ziņu par adresi, kurā akcionārs ir sasniedzams,  līdz 30.septembrim Uzņēmumu reģistrā iesniedz nepilnīgi aizpildītus akcionāru reģistru nodalījumus, un, ja līdz gada beigām neizdodas trūkstošo informāciju aktualizēt, tad, sākot ar 2025. gada 1. janvāri, prasa tiesai īpašuma tiesību uz akcijām dzēšanu.