• lv
  • en
  • UR

Uzņēmumu reģistrs optimizēs Saldus reģionālās nodaļas darbību

No 2017.gada 1.decembra plānots optimizēt Uzņēmumu reģistra Saldus reģionālās nodaļas darbību, pārtraucot klientu klātienes apkalpošanu.

Ņemot vērā Uzņēmumu reģistra stratēģiskos attīstības virzienus, tajā skaitā elektronisko pakalpojumu attīstību un klientu pieprasījumu pēc pakalpojumiem klātienē. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere skaidro: “Šāds lēmums pieņemts, lai efektīvi, lietderīgi un saturiski piepildīti izmantotu kvalificēta darba spēka resursus. Klienti dokumentus varēs iesniegt elektroniski, pa pastu vai jebkurā citā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā. Esošie nodaļas darbinieki turpinās nodrošināt iestādes vienu no pamatfunkcijām – dokumentu reģistrāciju.”

Lēmums optimizēt Saldus reģionālās nodaļas darbību saistīts ar to, ka arvien vairāk Uzņēmumu reģistra klientu ar iestādi izvēlas sazināties elektroniski, 2017.gada pirmajos deviņos mēnešos elektronisko reģistrācijas dokumentu īpatsvars veido 41% no visiem reģistrācijas pieteikumiem, līdz ar to, nepieciešamība pēc klātienes apkalpošanas samazinās. Ņemot vērā minēto, Uzņēmumu reģistrs aicina līdzšinējos Saldus reģionālās nodaļas klientus efektīvi izmantot savu laiku - reģistrācijas dokumentus un standartizētās izziņas pieprasījumus Uzņēmumu reģistrā iesniegt elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv. Cita veida dokumentus (iesniegumus, sūdzības u.c.) parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtīt uz oficiālo e-pastu: info@ur.gov.lv, kā arī konsultāciju par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz iestādes informatīvo tālruni 67031703.