• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistrs pāriet uz jaunu oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv

Uzņēmumu reģistrs informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 43.3. apakšpunktā noteiktajam, valsts pārvaldes iestādes pāriet uz vienotu pieeju elektronisko pasta adrešu nosaukumu veidošanā un Uzņēmumu reģistrs maina oficiālā e-pasta adresi no info@ur.gov.lv uz pasts@ur.gov.lv.

Turpmāk saziņai ar Uzņēmumu reģistru aicinām rakstīt uz e-pastu pasts@ur.gov.lv.