• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzsāk informācijas apmaiņu starp Eiropas valstīm par no amata atstādinātajiem vadītajiem

Eiropas valstu Uzņēmumu reģistri no 2023. gada 1. augusta uzsāk informācijas apmaiņu par fiziskām personām, kuras atstādinātas no vadītāja amata (“disqualified directors”). Informācijas apmaiņa notiek Eiropas Uzņēmumu reģistru informācijas apmaiņas sistēmā BRIS un izriet no Digitalizācijas direktīvas prasībām.

Digitalizācijas direktīva ir Eiropas līmeņa regulējums ar mērķi mazināt birokrātisko slogu un uzlabot uzņēmējdarbības vides caurredzamību pārrobežu gadījumos. Tostarp tas nozīmē arī to, ka katra dalībvalsts Eiropas Uzņēmumu reģistru informācijas apmaiņas sistēmā BRIS (business register information system) nodrošina informāciju, lai brīdī, kad citas valsts reģistra iestādei pēc konkrētās informācijas rodas nepieciešamība, tā ir pieejama. BRIS tiek veidots, lai digitālo transformāciju nodrošinātu Eiropas kā vienotas telpas līmenī: tās ir pārmaiņas no principa “klients kā kurjers”, tas ir, cilvēki informāciju pieprasa vienas valsts reģistra iestādei un pēc tam iesniedz citas valsts reģistra iestādei, uz “iesniedz vienreiz” (“once only”) principu, proti, ka publiskā pārvalde neprasa no klienta informāciju, kas jau ir publiskās pārvaldes rīcībā. Sistēmas efektivitāte un ieguvums klientiem būs atkarīgs no dalībvalstu reģistru gatavības pārrobežu datu apmaiņai. Dalībvalstis BRIS 5.0 v sistēmai slēdzas klāt pamazām.

Informācijas apmaiņa starp Eiropas valstīm par no amata atstādinātajiem vadītājiem nozīmē, ka turpmāk pie reģistrācijas reģistra iestāde to, vai personai nav piemērots aizliegums būt par vadītāju, piemēram, būt par kapitālsabiedrības valdes locekli u.c., pārbaudīs ne tikai nacionālā līmenī (kā līdz šim), bet arī Eiropas līmenī, tas ir, Eiropas Savienības dalībvalstīs, Īslandes Republikā, Norvēģijas Karalistē un Lihtenšteinas Firstistē.

Tādējādi turpmāk, ja fiziskai personai Latvijā būs aizliegts būt par vadītāju, šī informācija kļūs saistoša arī citā Eiropas valstī,  un otrādi – ja aizliegums būs piemērots citā Eiropas valstī, tas kļūs saistošs arī Latvijā. Jaunā kārtība attiecas uz tikai jaunām reģistrācijām –  reģistru iestādes pārbaudes veiks pie konkrēta reģistrācijas pieteikuma par personas iecelšanu amatā.

Vienlaikus norādāms, ka Uzņēmumu reģistrs veikt pārbaudi par komercdarbības ierobežojuma esību citā dalībvalstī, kā arī iegūt informāciju par šādu ierobežojumu varēs tikai pēc tam, kad reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā būs pieejama atbilstoša funkcionalitāte, tostarp konkrētā Eiropas valsts būs pieslēgusies BRIS datu apmaiņas tehniskajam risinājumam.

Lai nodrošinātu informāciju citu Eiropas valstu Uzņēmumu reģistriem par personām, kam Latvijā liegts ieņemt amatus, Latvijas Uzņēmumu reģistrs kļūst par nacionāla līmeņa informācijas apmaiņas centru, respektīvi, Uzņēmumu reģistrs Eiropas reģistru iestādēm nodos informāciju, kas tiek saņemta no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vestā Sodu reģistra - dati par kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma procesā pieņemtajiem nolēmumiem un sodītajām personām, un no Valsts ieņēmumu dienesta – dati par personām, kas iekļautas riska personu sarakstā.

Jaunais regulējums stājas spēkā 2023. gada 1. augustā līdz ar grozījumiem Komerclikumā un likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

Informācijas apmaiņa

Ja ziņu lasāt e-pastā, attēlu varat redzēt, apmeklējot Uzņēmuma reģistra tīmekļvietni (uzklikšķinot uz jaunuma nosaukuma).