• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzsāk informācijas apmaiņu starp publisko un privāto sektoru par patiesajiem labuma guvējiem

2020. gada 1. jūlijā spēkā stājas grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL), papildinot minēto likumu ar kārtību, kā NILLTPFNL 3. panta pirmajā daļā minētie subjekti, kā arī kontroles un uzraudzības institūcijas ziņo Uzņēmumu reģistram, ka reģistrētā informācija par klienta patieso labuma guvēju nesakrīt ar izpētes gaitā noskaidroto informāciju.  

Plašāk publikācijā - skaidrojumā Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem