• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Vienotais publisko personu un iestāžu saraksts pieejams ikvienam

No 2018. gada 1. jūnija Uzņēmumu reģistrs nodrošina sabiedrībai publiski pieejamu vienoto publisko personu un iestāžu sarakstu (turpmāk - Saraksts). Saraksts ietver aktuālo informāciju par visām valsts pārvaldes iestādēm un bez maksas ir pieejams ikvienam interesentam. Saraksta ieviešana ir noslēgums, gandrīz divdesmit gadus lolotai idejai par to, ka vienkopus jābūt apkopotām ziņām par visām valsts pārvaldes institūcijām. Kā norāda Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere: “Ceļš no idejas līdz tās realizācijai bija ilgs, līdz šim  pieejamā informācija par iestādēm bija sadrumstalota, atradās dažādu  iestāžu datu bāzēs un bija pielāgota atsevišķu lietotāju vajadzībām, līdz ar to nav bijusi vienota prakse informācijas pieejamībā sabiedrībai.”

Vienota saraksta izveides aizsākums meklējams 1999. gadā, kad tā brīža Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs Māris Gulbis tieslietu ministram Valdim Birkavam iesniedza izstrādātu vienotu juridisko personu reģistrācijas koncepciju, kas paredzēja, ka visu juridisko personu, tai skaitā valsts institūciju, reģistrāciju veic Juridisko personu reģistrs, ļaujot novērst valsts iestāžu funkciju dublēšanos, tādejādi ietaupot budžeta līdzekļus. Ideja par šāda reģistra izveidi periodiski parādījās politisko jautājumu dienas kārtībā, taču nesadzirdot politisku atbalstu un nesaņemot finansiālus līdzekļus tā izveidē, projekta realizācija bija ilga un smagnēja, ar to ir strādājuši četri Uzņēmumu reģistra galvenie valsts notāri.

Grozījumi likumā par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas spēkā stājās 27.06.2017., noteica Reģistram izveidot un nodrošināt Sarakstu publiski pieejamu no šī gada 1. jūnija. Īsā termiņā, saņemot daļēju ERAF finansējumu, Reģistrs izstrādāja Saraksta tehnisko risinājumu, apkopoja tajā iekļaujamo informāciju, to aktualizēja un informēja iestādes par to, kā turpmāk Saraksts tiks uzturēts.  Sarakstā iekļauta informāciju par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm, kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Sarakstā iekļautās ziņas  (izņemot informāciju par amatpersonu personas kodiem) ir brīvi un bez maksas pieejamas ikvienam interesentam Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē:

Svarīgi norādīt, ka ziņas par sevi Sarakstā sniedz pašas iestādes, un tās arī ir atbildīgas par ievadīto datu pareizību un atbilstību normatīvajiem aktiem. Pateicoties Saraksta izveidei tiek  nodrošināta vienota publisko personu un iestāžu uzskaite, kā arī tiek nodrošinātas valsts pārvaldes funkcijas, piemēram, Sarakstā iekļautā informācija tiek izmantota oficiālo elektronisko adrešu kontu izveidei un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai. Kopumā šobrīd Sarakstā ir iekļautas vairāk nekā 2600 iestādes. Papildus informācija par Sarakstu pieejama Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.