• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

ur.Models.ContentPart

2022

Uzņēmumu reģistrs ir kļuvis par teju pilnībā digitālu iestādi. Tas nozīmē, ka pakalpojumi pieejami tikai attālināti, un plānots, ka jau nākamgad – tikai digitāli, un arī lielākajai daļai darbinieku attālinātais darbs kļuvis par “jauno normāli”. Pie klātienes – ne kā pakalpojumi klientiem, ne kā darbs darbiniekiem – Reģistrs atgriezties neplāno. Tā izriet no uzsāktās iestādes digitālās transformācijas, kas nostiprināta iestādes stratēģijā 2021 – 2026.

Reģistram kā darba devējam izaicinājums ir, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus klientiem, neaizmirst par darbiniekiem. Tāpēc Reģistrs jaunajā stratēģijā 2021 – 2026 pirmo reizi iestādes pastāvēšanas vēsturē kā vienu no “trim vaļiem”, uz kuriem balstās iestāde, ir definējis arī darbiniekus - prioritārais virziens “Pievilcīgs darba devējs” līdzās “Pieejami pakalpojumi” un “Primāri digitāli procesi”.

"Jau iepriekš Uzņēmumu Reģistrā darba organizācija bija orientēta uz rezultātu, ne procesu, līdz ar to attālinātais darbs turpina līdzšinējo praksi – nevis "strādāju no pusdeviņiem līdz pieciem", bet "šodien izdarīju to un to". Šādu – uz rezultātu orientētu – pieeju Reģistrs ir pārņēmis no saviem klientiem – uzņēmējiem, kā arī to liek nodrošināt dažādi likumos noteikti termiņi, piemēram, cik dienu laikā jāpieņem lēmums, kādos termiņos jāizpilda saistības pret Eiropas Savienību un Eiropas Komisiju, piemēram, IT risinājumu izbūvē, veidojot Eiropu kā vienotu telpu uzņēmējiem digitālajā vidē utt." - par šo un citiem attālinātā darba aspektiem dalāmies portāla Delfi.lv publikācijā.

  • UR

Praksē kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrību) reorganizācija, veicot saplūšanu, nav ikdienišķa – drīzāk retums. Savukārt pārrobežu saplūšana Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēta vispār. Lai saprastu, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas SIA saplūšanas procesā un tās reģistrācijā UR, iBizness.lv publikācijā skaidrojam atsevišķas nianses sabiedrību saplūšanas procesā tieši nacionālā līmenī.

  • SIA

Seminārā "Kā nodibināt uzņēmumu?" Uzņēmumu reģistra valsts notāre stāsta, kas un kā jādara, lai no idejas "man būs savs uzņēmums" tiktu līdz ierakstam SIA "Mans uzņēmums" komercreģistrā, kas saistošs visiem publiskā un privātā sektora spēlētājiem.
Seminārā tiek stāstīts, kādi dokumenti jāiesniedz Uzņēmumu reģistram, kā tos sagatavot, kā arī par biežāk sastopamajām kļūdām u.c. Skatīties video >>

  • SIA

2021. gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā. Ar minētajiem grozījumiem tika aizstāta piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai ar pieteikuma iesniedzēja (piemēram, kapitālsabiedrības valdes) sniegtu apliecinājumu par to, ka komersantam ir tiesības reģistrēt juridisko adresi konkrētajā adresē un ka komersants attiecīgajā adresē ir arī sasniedzams. Uzzināt vairāk>>

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013