• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

ur.Models.ContentPart

2022

Lai sabiedrības dalībnieks varētu izmantot savas likumā noteiktās tiesības, tostarp piedalīties dalībnieku sapulcēs un balsot, viņam ir jābūt ierakstītam dalībnieku reģistrā. Šajā reģistrā jāieraksta arī visas izmaiņas dalībnieku sastāvā, un tās jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Kā pareizi sagatavot dalībnieku reģistru? Kā sagatavot izmaiņas tajā?

Eiropas Savienības Tiesas 22.11.2022. spriedums pārdomas un diskusijas izraisījis vairākās valstīs. Tas atspoguļots arī Francijas medijos. Piemēram, “Le Monde” rakstā norādīts arī uz Latvijas pieredzi un kontekstu, kāpēc Latvijas gadījumā datu atvērtībai ir papildu nozīme. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere publikācija norāda uz Krievijas kā Latvijas robežvalsts ietekmi uz Latvijas ekonomiku, tāpēc “ļoti svarīgi saglabāt datu caurspīdīgumu, lai ikviens var pieņemt pārdomātus lēmumus par sadarbību ar noteikta veida juridiskajām personām”.  

Pilna publikācija pieejama Francijas portālā "Le Monde"

Lai gan sākotnēji mantojuma pieņemšanas process šķiet vienkāršs, tas ne vienmēr norit raiti, tādēļ, ja mantojuma masā ietilpst arī, piemēram, juridiskās personas kapitāla daļas vai zemnieku saimniecība, jāatceras par to pārvaldīšanu līdz mantojuma procesa pabeigšanai. Lai pārvaldība un pārreģistrācija Uzņēmumu reģistrā (UR) noritētu raitāk, skaidrojam būtiskāko – šoreiz par mantojuma masas aizgādņa darbību un iecelšanu, kā arī par mantojumā iegūto daļu iekļaušanu dalībnieku reģistra nodalījumā.

Komerclikumā paredzēti vairāki veidi, kā var tikt likvidēta kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrība (AS)). Tas var notikt gan uz dalībnieku lēmuma, gan tiesas lēmuma pamata. Tāpat likumā paredzēti arī vēl citi veidi, kādos var tikt likvidēta sabiedrība. Viens no šiem veidiem – pamatojoties uz kompetentas iestādes, t.i., Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra, pieņemtu lēmumu.

Uzņēmumu reģistrs ir kļuvis par teju pilnībā digitālu iestādi. Tas nozīmē, ka pakalpojumi pieejami tikai attālināti, un plānots, ka jau nākamgad – tikai digitāli, un arī lielākajai daļai darbinieku attālinātais darbs kļuvis par “jauno normāli”. Pie klātienes – ne kā pakalpojumi klientiem, ne kā darbs darbiniekiem – Reģistrs atgriezties neplāno. Tā izriet no uzsāktās iestādes digitālās transformācijas, kas nostiprināta iestādes stratēģijā 2021 – 2026.

Reģistram kā darba devējam izaicinājums ir, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus klientiem, neaizmirst par darbiniekiem. Tāpēc Reģistrs jaunajā stratēģijā 2021 – 2026 pirmo reizi iestādes pastāvēšanas vēsturē kā vienu no “trim vaļiem”, uz kuriem balstās iestāde, ir definējis arī darbiniekus - prioritārais virziens “Pievilcīgs darba devējs” līdzās “Pieejami pakalpojumi” un “Primāri digitāli procesi”.

"Jau iepriekš Uzņēmumu Reģistrā darba organizācija bija orientēta uz rezultātu, ne procesu, līdz ar to attālinātais darbs turpina līdzšinējo praksi – nevis "strādāju no pusdeviņiem līdz pieciem", bet "šodien izdarīju to un to". Šādu – uz rezultātu orientētu – pieeju Reģistrs ir pārņēmis no saviem klientiem – uzņēmējiem, kā arī to liek nodrošināt dažādi likumos noteikti termiņi, piemēram, cik dienu laikā jāpieņem lēmums, kādos termiņos jāizpilda saistības pret Eiropas Savienību un Eiropas Komisiju, piemēram, IT risinājumu izbūvē, veidojot Eiropu kā vienotu telpu uzņēmējiem digitālajā vidē utt." - par šo un citiem attālinātā darba aspektiem dalāmies portāla Delfi.lv publikācijā.

  • UR

Praksē kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrību) reorganizācija, veicot saplūšanu, nav ikdienišķa – drīzāk retums. Savukārt pārrobežu saplūšana Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēta vispār. Lai saprastu, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas SIA saplūšanas procesā un tās reģistrācijā UR, iBizness.lv publikācijā skaidrojam atsevišķas nianses sabiedrību saplūšanas procesā tieši nacionālā līmenī.

  • SIA

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013