• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dalībnieku reģistra kārtošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā

Lai sabiedrības dalībnieks varētu izmantot savas likumā noteiktās tiesības, tostarp piedalīties dalībnieku sapulcēs un balsot, viņam ir jābūt ierakstītam dalībnieku reģistrā. Šajā reģistrā jāieraksta arī visas izmaiņas dalībnieku sastāvā, un tās jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Kā pareizi sagatavot dalībnieku reģistru? Kā sagatavot izmaiņas tajā?

Pilna Uzņēmumu reģistra juriskonsulta Edgara Bukas publikācija lasāma portālā iBizness.lv