• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kas ir vienkāršotā likvidācija?

Komerclikumā paredzēti vairāki veidi, kā var tikt likvidēta kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrība (AS)). Tas var notikt gan uz dalībnieku lēmuma, gan tiesas lēmuma pamata. Tāpat likumā paredzēti arī vēl citi veidi, kādos var tikt likvidēta sabiedrība. Viens no šiem veidiem – pamatojoties uz kompetentas iestādes, t.i., Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra, pieņemtu lēmumu.

Pilnu Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītājas Indras Auželes publikāciju lasiet portālā iBizness.lv