• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komersantu amatpersonas un administratīvās struktūras locekļi

4. Latvijas un ārvalstu komersantu filiāles administratīvās struktūras locekļi

Pilnvarotā persona

Kā kļūt?

Komersants izsniedz pilnvaru, ar kuru persona pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums?

  • Pilnvarota pārstāvēt komersantu visās darbībās, kas saistītas ar komersanta filiāli atbilstoši pilnvarā vai pieteikumā filiāles atvēršanas ierakstīšanai komercreģistrā norādītajam pilnvarojuma apjomam, piemēram, par pilnvarotās personas tiesībām atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu, slēgt noteiktus darījumus filiāles vārdā u.c.
  • Pilnvarota komersanta vārdā izpildīt pienākumu par pieteikumu iesniegšanu komercreģistra iestādei par komersanta darbības izbeigšanu, tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa, konkursa vai tam pielīdzināma procesa uzsākšanu un pabeigšanu; komersanta likvidāciju, reorganizāciju; administratora vai likvidatora iecelšanu; filiāles izslēgšanu no komercreģistra.