• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu

Ja reģistrācijai tiek iesniegts pieteikums vai tam pievienotie dokumenti ar ārvalstīs izsniegtu drošu e-parakstu (Eiropas Savienības uzticamo pakalpojumu sniedzēju saraksts), tad šāds pieteikums elektroniskai reģistrācijai iesniedzams e-adresē vai e-pastā (Reģistra oficiālā e-pasta adrese pasts@ur.gov.lv). E-pakalpojumā dokumentus, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu e-parakstu, iesniegt nevar.


  • Ja iesniegums, pieteikums vai tam pievienotie dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus noteikti ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.
  •  Ja oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē e-paraksts un/vai laika zīmogs uzrādās kā nederīgs vai nav kvalificēts kā kvalificētais e-paraksts (QESig) un kvalificēts laika zīmogs (QTSA), lūdzam sazināties ar attiecīgās valsts e-paraksta un/vai laika zīmoga pakalpojuma sniedzēju.