• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrācijas pieteikums e-adresē vai e-pastā

1. Kopsavilkums

Izmantojot e-adresi vai e-pastu pasts@ur.gov.lv, reģistrācijas pieteikumu var iesniegt tikai šādos atsevišķos gadījumos:


  • Ja konkrētā pieteikuma veida elektroniskai iesniegšanai e-pakalpojums vēl nav izveidots, tad pieteikums jāiesniedz e-adresē vai e-pastā. Lai to noskaidrotu, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā. Tajā norādīts, kuri pieteikumu veidi iesniedzami e-pakalpojumā un kuri - iestādes e-adresē vai e-pastā. Ja sarakstā norādīts, ka konkrētais pieteikums iesniedzams e-pakalpojumā, tad tas ir obligāti jāiesniedz e-pakalpojumā un e-adresē vai e-pastā netiek pieņemts.
  • Laboti dokumenti atkārtotai izskatīšanai jāiesniedz tikai tajā pašā kanālā, kurā pakalpojums tika iesniegts pirmajā reizē. Tātad, ja pirmo reizi iesniedzāt e-pakalpojumā, tad arī labojumi, papildu dokumenti u.tml. jāiesniedz e-pakalpojumā, bet ja pirmo reizi iesniedzāt e-adresē vai e-pastā, tad arī labojumi, papildinājumi jāiesniedz e-adresē vai e-pastā.

Svarīgi! Katram dokumentam jābūt parakstītam atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, elektroniski to var sniegt tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.

Svarīgi! Aicinām dokumentus sūtīt, izmantojot e-adresi, kas ir drošāks saziņas kanāls starp privātpersonu un valsti. Kā izveidot e-adresi, skatīt detalizētāk Mana.Latvija vai Latvija.lv tīmekļvietnē.