• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrācijas pieteikums e-adresē vai e-pastā

2. Dokumentu formāti

Uzņēmumu reģistrs e-pastā pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati u.c.) šādos datņu formātos:

  • vienkārša teksta formātā;
  • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
  • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
  • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A) (Svarīgi! Lai nodrošinātu formāta savietojamību, PDF veidlapu aizpildīšanai un saglabāšanai lūdzu izmantojiet aktuālu Adobe Acrobe Reader programmatūru.);
  • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

Papildus minētajiem datņu formātiem pieņemam arī šādus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC* , RTF;
  • elektroniskajām tabulām – XLS*.

* MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Svarīgi! Katram dokumentam jābūt atsevišķi elektroniski parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu! Iesniedzot e-pastā, dokumenti var būt parakstīti arī ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu.

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.