• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pārbaudi elektroniski parakstītu dokumentu

Elektroniski parakstītu dokumentu bez maksas var pārbaudīt portālā www.eparaksts.lv. Dokumentu pārbaude ir pieejama jebkuram portāla apmeklētājam, arī tam, kam vēl nav sava e-paraksta.

Dokuments ir jāpārbauda, lai abas puses – gan parakstītājs, gan saņēmējs – var būt droši, ka dokumentam ir juridisks spēks. Pārbaudot dokumentu:

  • pārliecinās, ka tas tiešām ir parakstīts ar drošu e-parakstu;
  • pārbauda parakstītāja identitāti;
  • pārliecinās, ka dokuments netika mainīts kopš tā parakstīšanas brīža;
  • uzzina precīzu parakstīšanas laiku.

Eiropas Savienībā parakstītos dokumentus iespējams pārbaudīt, uzklikšķinot uz attēla, lai apmeklētu vietni ec.europa.lv

Pārbaudot dokumentam pievienotā kvalificētā e-paraksta un laika zīmoga sertifikāta derīgumu, jāpievērš uzmanība, lai vienkāršā ziņojuma (Simple Report) sadaļā pie kvalifikācijas (Qualification) tiktu norādīts QESig, kas nozīmē, ka dokumentam ir pievienots kvalificētais e-paraksts un detalizētā ziņojuma (Detailed Report) sadaļā tiktu norādīts QTSA, kas nozīmē, ka dokumentam pievienots kvalificētais laika zīmogs.