• lv
  • en

Pārbaudi elektroniski parakstītu dokumentu

Elektroniski parakstītu dokumentu bez maksas var pārbaudīt portālā www.eparaksts.lv. Dokumentu pārbaude ir pieejama jebkuram portāla apmeklētājam, arī tam, kam vēl nav sava eParaksta.

Dokuments ir jāpārbauda, lai abas puses – gan parakstītājs, gan saņēmējs – var būt droši, ka dokumentam ir juridisks spēks. Pārbaudot dokumentu:

  • pārliecinās, ka tas tiešām ir parakstīts ar drošu eParakstu;
  • pārbauda parakstītāja identitāti;
  • pārliecinās, ka dokuments netika mainīts kopš tā parakstīšanas brīža;
  • uzzina precīzu parakstīšanas laiku.