• lv
  • en

Komercķīlas e-pakalpojums

2. Lietošanas nosacījumi

  1. Lai lietotājs varētu izmantot Komercķīlas e-pakalpojumu, sistēmā nepieciešams autentificēties ar portāla www.latvija.lv autentifikācijas rīkiem vai pieslēdzoties Komercķīlas e-pakalpojumam, norādot savu lietotāja vārdu un paroli, kas saņemti, noslēdzot līgumu ar Uzņēmumu reģistru par Komercķīlas e-pakalpojuma izmantošanu. Palīgmateriāls e-pakalpojuma lietošanai, e-pakalpojuma lietotāja rokasgrāmata.
  2. Komercķīlas e-pakalpojumā jāaizpilda speciāli izveidota forma – pieteikums (jāievada visi nepieciešamie dati), t.sk. jāpievieno pieteikumam pievienojamie dokumenti.
  3. Kad dati ir ievadīti un saglabāti, jāuzģenerē PDF pieteikums.
  4. PDF pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti jāparaksta ar e-parakstu - viedkartes e-parakstu (eParaksts, eID) vai eParaksts mobile.
  5. Katram dokumentam jābūt parakstītam atsevišķi.
  6. Pēc PDF pieteikuma parakstīšanas datus e-pakalpojumā nedrīkst mainīt. Ja tomēr datus ir nepieciešams precizēt, tad PDF pieteikums jāuzģenerē un jāparaksta no jauna (izņemot sadaļas “Pievienotie dokumenti” un “Maksājumi”, kur datus var mainīt arī pēc pieteikuma parakstīšanas).
  7. Kad dati ir ievadīti, saglabāti un dokumenti parakstīti, jāveic pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistram (poga “Iesniegt”).