• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrācijas e-pakalpojums

1. Kopsavilkums

Pirms pieteikuma iesniegšanas e-pakalpojumā aicinām izlasīt:


  • Ja konkrētā pieteikuma reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā ir izveidots e-pakalpojums, tad obligāti jāizmanto Uzņēmumu reģistra vienotais e-pakalpojums Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros portālā www.latvija.lv.
  • Šī e-pakalpojuma ietvaros iespējams iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par jauna komersanta (piem., SIA), uzņēmuma (piem., zemnieku saimniecība), organizācijas (piem., biedrība) vai līguma (piem., laulību līgums) reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas (izņemot reorganizāciju), maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu.
  • Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums jāiesniedz e-pakalpojumā, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.
  • Svarīgi! Laboti dokumenti atkārtotai izskatīšanai jāiesniedz tikai tajā pašā kanālā, kurā pakalpojums tika iesniegts pirmajā reizē. Tātad, ja pirmo reizi iesniedzāt e-pakalpojumā, tad arī labojumi, papildu dokumenti u.tml. jāiesniedz e-pakalpojumā.

Gadījumi, kad nevar izmantot e-pakalpojumu un jāizvēlas e-pasts:

  • Ja attiecīgā pieteikuma veida iesniegšanai e-pakalpojums nav izveidots, tad elektroniski pieteikumu iespējams iesniegt, to nosūtot uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi pasts@ur.gov.lv. Lai pārliecinātos, kurš elektroniskais iesniegšanas kanāls jāizvēlas - epakalpojums vai epasts - lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.
  • Ja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu e-parakstu (neatkarīgi no pieteikuma veida), tad elektroniskai iesniegšanai jāizvēlas e-pasts.

Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ, konkrētam pieteikuma iesniedzējam, izmantojot e-pakalpojumu, pieteikumu neizdodas iesniegt, elektroniski iesūtītais pieteikums pieņemams e-pastā. Šādos gadījumos pieteikumam pievienojams iesniegums vai ekrānšāviņš, kur ir redzama kļūda vai kļūdas paziņojums.