• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrācijas e-pakalpojums

1. Kopsavilkums

Pirms pieteikuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistra pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv aicinām izlasīt:


  • Ja konkrētā pieteikuma reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā ir izveidots e-pakalpojums, tad obligāti jāizmanto Uzņēmumu reģistra pakalpojumu portāls registrs.ur.gov.lv

  • Šī e-pakalpojuma ietvaros iespējams iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par jauna komersanta (piem., SIA), uzņēmuma (piem., zemnieku saimniecība), organizācijas (piem., biedrība) vai līguma (piem., laulību līgums) reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas (izņemot reorganizāciju), maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu.
  • Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums jāiesniedz e-pakalpojumā, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.

Gadījumi, kad nevar izmantot e-pakalpojumu un jāizvēlas e-pasts:

  • Ja attiecīgā pieteikuma veida iesniegšanai e-pakalpojums nav izveidots, tad elektroniski pieteikumu iespējams iesniegt, to nosūtot uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi pasts@ur.gov.lv. Lai pārliecinātos, kurš elektroniskais iesniegšanas kanāls jāizvēlas - epakalpojums vai epasts - lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.
  • Ja klients ir tādas ES dalībvalsts rezidents, kura vēl nav pievienojusies eIDAS regulai (kvalificēts e-paraksts) vai kuras kvalificētie rīki vēl nav iekļauti VRAA koplietošanas risinājumā, vai klients ir ES nerezidents, tad ārvalstnieks portālā autentificēties nevar.

Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ, konkrētam pieteikuma iesniedzējam, izmantojot e-pakalpojumu, pieteikumu neizdodas iesniegt, elektroniski iesūtītais pieteikums pieņemams e-pastā. Šādos gadījumos pieteikumam pievienojams iesniegums vai ekrānšāviņš, kur ir redzama kļūda vai kļūdas paziņojums. Par kļūdu ziņot iespējams arī izmantojot portāla speciālo sadaļu lapas kājenē “Ziņot par kļūdu”.