• lv
  • en

Reģistrācijas e-pakalpojums

2. Lietošanas nosacījumi

Reģistrācijas pieteikumam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar Latvijā izsniegtu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (eParaksts, eID, eParaksts mobile).


  • Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, elektroniski to var sniegt tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.
  • Portālā www.latvija.lv, kurā pieejams e-pakalpojums, autentificēties iespējams ar vairākiem autentifikācijas rīkiem: eID, eParaksts, eParaksts mobile, internetbanka. Savukārt iesniegt var tikai ar e-parakstu parakstītus dokumentus: virtuālajā e-vidē autentifikācija un parakstīšana ir atšķirīgas lietas, līdzīgi kā fiziskajā pasaulē ID/pase un pašrocīgs paraksts nav sinonīmi.
  • Svarīgi! Katram dokumentam jābūt parakstītam atsevišķi.  
  • Pievienojamā faila izmēram jābūt mazākam par 3MB.

Papildu tehniskā informācija:

Lūdzam rūpīgi iepazīties un ņemt vērā!