• lv
  • en

Reģistrācijas pieteikums

1. Kopsavilkums

Elektroniskai reģistrācijas pieteikumu iesniegšanai obligāti izmantojams Uzņēmumu reģistrā e-pakalpojums portālā www.latvija.lv.

E-pakalpojuma ietvaros iespējams iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par jauna komersanta, uzņēmuma, organizācijas vai līguma reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas (izņemot reorganizāciju), maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu.


Gadījumi, kad tiek izmantots cits iesniegšanas kanāls:

  • Ja attiecīgā pieteikuma veida iesniegšanai e-pakalpojums nav izveidots. Detalizēts saraksts ar pieteikumiem, kuri iesniedzami, izmantojot e-pakalpojumu un izņēmumiem.
  • Ja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti ir parakstīti ar ārvalsts sertificēta pakalpojuma sniedzēja izdotu e-parakstu (neatkarīgi no pieteikuma veida).
  • Laboto dokumentu iesniegšanai atkārtotai izskatīšanai (pēc valsts notāra lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādīto trūkumu novēršanas) – bet tikai gadījumā, ja sākotnējie dokumenti bija iesniegti, izmantojot kādu no citiem iesniegšanas kanāliem (pasts, klātiene, e-pasts) nevis e-pakalpojumu. Gadījumā, ja sākotnējie dokumenti iesniegti e-pakalpojumā, tad arī laboto dokumentu iesniegšanai jāizmanto e-pakalpojums.

Minētajos izņēmumu gadījumos elektroniska dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā iespējama, izmantojot iestādes oficiālo e-pasta adresi info@ur.gov.lv.