• lv
  • en

Reģistrācijas pieteikums

4. Kontaktinformācija, lietotāju atbalsts

Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos Ziņojiet Portāla lietotāju atbalsta dienestam pa e-pastu portals@vraa.gov.lv  vai izmantojot e-pakalpojuma pieprasīšanas formās pieejamo saiti problēmas paziņošanai “Papildus opcijas”. Portālu www.latvija.lv  uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Konsultācijām par e-pakalpojuma “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” lietošanu un atbalstu Sazinieties ar Uzņēmumu reģistra tehniskā atbalsta dienestu:
Tālrunis: 67804999 (darba dienās no 8:30 līdz 17:00)
E-pasts: ur.epak@tna.lv
Piesakot problēmu saistībā ar e-pakalpojuma lietošanu, jānorāda lietotāja vārds, uzvārds, incidenta datums un laiks, izmantotais interneta pārlūks.
Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, valsts nodevas apmēru, termiņiem Zvaniet uz Uzņēmumu reģistra informatīvo tālruni 67031703 vai rakstiet uz oficiālo iestādes e-pastu: info@ur.gov.lv.
 Par problēmām ar e-parakstu Sazinieties ar eParaksts lietotāju atbalstu:
Tālrunis: 67108787 (darba dienās no 8:00 līdz 20:00)
E-pasts: eparaksts@eparaksts.lv Vai informāciju meklējiet: www.eparaksts.lv