• lv
  • en

Dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu

Ja iesniegums, pieteikums vai tam pievienotie dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus noteikti ir jānorāda adrese, kur var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot dokumentus ar Igaunijas vai Lietuvas eParakstītāju, pirms elektroniski parakstīto dokumentu iesūtīšanas ieteicams tos pārbaudīt eParakstītāja programmā vai www.eparaksts.lv,  lai pārliecinātos vai e-paraksti ir derīgi. Ja pārbaudes rezultātā paraksti tiek atzīti par nederīgiem, tad ieteicams tos parakstīt ASIC-E formātā, tad dokuments tiks parakstīts ar Eiropas Savienības standartiem atbilstošu laika zīmogu. Papildus jautājumu vai problēmu gadījumā, lūdzam sazināties ar attiecīgās valsts e-paraksta pakalpojuma sniedzēju.