• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu

Ja reģistrācijai tiek iesniegts pieteikums vai tam pievienotie dokumenti ar ārvalstīs izsniegtu drošu e-parakstu (Eiropas Savienības uzticamo pakalpojumu sniedzēju saraksts), tad šāds pieteikums elektroniskai reģistrācijai iesniedzams tikai e-pastā, nosūtot uz Reģistra oficiālo e-pasta adresi pasts@ur.gov.lv (e-pakalpojumā dokumentus, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu e-parakstu, iesniegt nevar)


  • Ja iesniegums, pieteikums vai tam pievienotie dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus noteikti ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.
  • Parakstot dokumentus ar Igaunijas vai Lietuvas eParakstītāju, pirms elektroniski parakstīto dokumentu iesūtīšanas ieteicams tos pārbaudīt eParakstītāja programmā vai www.eparaksts.lv,  lai pārliecinātos vai e-paraksti ir derīgi. Ja pārbaudes rezultātā paraksti tiek atzīti par nederīgiem, tad ieteicams tos parakstīt ASIC-E formātā, tad dokuments tiks parakstīts ar Eiropas Savienības standartiem atbilstošu laika zīmogu. Papildu jautājumu vai problēmu gadījumā, lūdzam sazināties ar attiecīgās valsts e-paraksta pakalpojuma sniedzēju.