• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrācijas pieteikums e-pastā

1. Kopsavilkums

Izmantojot e-pastu pasts@ur.gov.lv, reģistrācijas pieteikumu var iesniegt tikai šādos atsevišķos gadījumos:


  • Ja konkrētā pieteikuma veida elektroniskai iesniegšanai e-pakalpojums vēl nav izveidots, tad pieteikums jāiesniedz e-pastā. Lai to noskaidrotu, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā. Tajā norādīts, kuri pieteikumu veidi iesniedzami e-pakalpojumā un kuri - iestādes oficiālajā e-pastā. Ja sarakstā norādīts, ka konkrētais pieteikums iesniedzams e-pakalpojumā, tad tas ir obligāti jāiesniedz e-pakalpojumā un e-pastā netiek pieņemts.
  • Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu e-parakstu (neatkarīgi no pieteikuma veida), tad reģistrācijas pieteikums jāiesniedz e-pastā.
  • Laboti dokumenti atkārtotai izskatīšanai jāiesniedz tikai tajā pašā kanālā, kurā pakalpojums tika iesniegts pirmajā reizē. Tātad, ja pirmo reizi iesniedzāt e-pakalpojumā, tad arī labojumi, papildu dokumenti u.tml. jāiesniedz e-pakalpojumā, bet ja pirmo reizi iesniedzāt e-pastā, tad arī labojumi, papildinājumi jāiesniedz e-pastā.

Svarīgi! Katram dokumentam jābūt parakstītam atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, elektroniski to var sniegt tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.