• lv
  • en

Reģistrācijas pieteikums

Izmantojot e-pastu info@ur.gov.lv var iesniegt pieteikumu reģistrācijai - tikai šādos atsevišķos gadījumos:

  • Ja attiecīgā pieteikuma veida iesniegšanai e-pakalpojums nav izveidots. Detalizēts saraksts   ar pieteikumiem, kuri iesniedzami, izmantojot e-pakalpojumu un izņēmumiem.
  • Ja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti ir parakstīti ar ārvalsts sertificēta pakalpojuma sniedzēja izdotu e-parakstu (neatkarīgi no pieteikuma veida).
  • Laboto dokumentu iesniegšanai atkārtotai izskatīšanai (pēc valsts notāra lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādīto trūkumu novēršanas) – bet tikai gadījumā, ja sākotnējie dokumenti bija iesniegti, izmantojot kādu no citiem iesniegšanas kanāliem  (pasts, klātiene, e-pasts) nevis e-pakalpojumu.Gadījumā, ja sākotnējie dokumenti iesniegti e-pakalpojumā, tad arī laboto dokumentu iesniegšanai jāizmanto e-pakalpojums.  
    Katram dokumentam jābūt parakstītam atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.