• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Rekvizīti un maksājumi

1. Valsts nodevas samaksai

Konts norēķiniem par visa veida reģistrācijas pakalpojumiem (nav veicami maksājumi par citiem pakalpojumiem, kas neskar reģistrāciju).

Ja valsts nodevas apmaksu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, arī internetbanka, pasts u.c.), pakalpojuma apmaksa veicama vismaz 2 darba dienas pirms pakalpojuma pieteikšanas Uzņēmumu reģistrā. Pretējā gadījumā Valsts kase var neuzrādīt samaksāto summu pieejamu, un tādēļ valsts notārs būs spiests pieņemt lēmumu par termiņa pagarināšanu pieteikuma izskatīšanai vai atlikt reģistrāciju.

Par katru pieteikumu (katru juridisko personu) jāveic atsevišķs maksājums.


Valsts Kase

Nodokļu maksātāju reģistrācijas Nr. 90000050138
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL1060190913200 (norēķina valūta EUR)
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums