• lv
  • en

Rekvizīti un maksājumi

1. Valsts nodevas samaksai

Konts norēķiniem par visa veida reģistrācijas pakalpojumiem (nav veicami maksājumi par citiem pakalpojumiem, kas neskar reģistrāciju).


Valsts Kase

Nodokļu maksātaju reģistrācijas numurs Nr. 90000050138
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV84TREL1060190913200 (norēķina valūta EUR)
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums