• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Rekvizīti un maksājumi

5. Ganāmpulka komercķīlas nodeva

Ja komercķīlu uzliek visiem ganāmpulka dzīvniekiem kopumā, vai atsevišķiem ganāmpulka dzīvniekiem, tad cena par komercķīlas uzlikšanu kopā ar PVN ir Euro 5.00 .


Lauksaimniecības datu centrs

Republikas laukums 2, Rīga LV-1010
PVN kods LV90001840100
Konts LV88TREL2160380004000
Valsts kase
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Kods TRELLV22