• lv
  • en

Rekvizīti un maksājumi

7. Ganāmpulka komercķīlas nodeva

Ja komercķīlu uzliek visiem ganāmpulka dzīvniekiem kopumā, vai atsevišķiem ganāmpulka dzīvniekiem, tad cena par komercķīlas uzlikšanu kopā ar PVN ir Euro 5.00 .


Lauksaimniecības datu centrs

Republikas laukums 2, Rīga LV-1010
PVN kods LV90001840100
Konts LV88TREL2160380004000
Valsts kase
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Kods TRELLV22